Полонистический бюллетень

Новость

Они ушли
Дата размещения: 10.08.2023

Zmarła Prof. Swietłana Musijenko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Swietłany Musijenko, slawistki, badaczki literatur słowiańskich, założycielki polonistyki na Państwowym Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie.

Urodziła się 30 sierpnia 1939 roku w Ukrainie. Absolwentka filologii rosyjskiej na uniwersytecie w Mińsku. Doktoryzowała się w Moskwie pod kierunkiem Prof. Wiktora Choriewa na podstawie badań nad stylistyką i genologią polskiej prozy lat 50. i 60. XX wieku.

W 1967 roku podjęła pracę na uniwersytecie w Grodnie, gdzie w 1989 otworzyła pierwszą na Białorusi katedrę polonistyki.

Szczególnym zainteresowaniem badawczym objęła wielogatunkowy  dorobek twórczy Zofii Nałkowskiej (byłą pierwszą na Białorusi monografistką pisarki i założycielką muzeum jej twórczości). Poświęciła się dokumentacji śladów polskich na Grodzieńszczyźnie. Była animatorką wielu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych przede wszystkim życiu i twórczości Mickiewicza, Orzeszkowej, Nałkowskiej.

Podjęła współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Białymstoku.

Placówka naukowa kierowana przez Prof. Swietłanę Musijenko wykształciła ponad 500 polonistów.

Charyzmatyczna pedagog, niestrudzona badaczka wielojęzyczności i wieloetniczności Słowiańszczyzny. Była wspaniałą humanistką i życzliwym człowiekiem.

 

Информация

Дата размещения:
10 августа 2023; 10:12 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
10 августа 2023; 10:12 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

15.11.2023
Событие

Zebranie Ogólne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (14 listopada 2023)

Dwieście lat temu w 1823 roku w Pałacu Staszica odbyło się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk po wzniesieniu gmachu na jego siedzibę. Mowy wygłosili wówczas Stanisław Staszic i Fryderyk Skarbek. Podczas Zebrania Ogólnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbyło się 14 listopada 2023, wykłady wygłosili prof. dr hab. Maciej Żylicz (Prezes FNP) i dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). Tematem wystąpień były wyzwania systemowe w finansowaniu nauki oraz kwestia dawnych wzorców wobec nowych wyzwań w perspektywie humanistyki zaangażowanej.

11.11.2023
Событие

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN obchodzi 10. urodziny!

10 lat temu w IBL PAN powołano Centrum Humanistyki Cyfrowej. To właśnie w CHC narodził się i uruchomiony został internetowy "Biuletyn Polonistyczny" - jako jedno z jego przedsięwzięć, rozwijanych z powodzeniem do dziś. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym dniu pełnym dyskusji i inspiracji!

01.10.2023
Они ушли

Zmarł Profesor Michał Głowiński

29 września 2023 roku zmarł Profesor Michał Głowiński. Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

25.09.2023
Событие

Zapraszamy na III edycję Work&Science Forum!

Już drugi raz mamy zaszczyt być patronem medialnym ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest Work&Science Forum.

11.09.2023
Издательская новинка

Publikacja "Promocja języka polskiego"

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" w najnowszej publikacji NAWA pt. "Promocja Języka Polskiego" jako przykład dobrych praktyk i inspirujących, nowatorskich inicjatyw. Dziękujemy!

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах