Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 10.08.2023

Zmarła Prof. Swietłana Musijenko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Swietłany Musijenko, slawistki, badaczki literatur słowiańskich, założycielki polonistyki na Państwowym Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie.

Urodziła się 30 sierpnia 1939 roku w Ukrainie. Absolwentka filologii rosyjskiej na uniwersytecie w Mińsku. Doktoryzowała się w Moskwie pod kierunkiem Prof. Wiktora Choriewa na podstawie badań nad stylistyką i genologią polskiej prozy lat 50. i 60. XX wieku.

W 1967 roku podjęła pracę na uniwersytecie w Grodnie, gdzie w 1989 otworzyła pierwszą na Białorusi katedrę polonistyki.

Szczególnym zainteresowaniem badawczym objęła wielogatunkowy  dorobek twórczy Zofii Nałkowskiej (byłą pierwszą na Białorusi monografistką pisarki i założycielką muzeum jej twórczości). Poświęciła się dokumentacji śladów polskich na Grodzieńszczyźnie. Była animatorką wielu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych przede wszystkim życiu i twórczości Mickiewicza, Orzeszkowej, Nałkowskiej.

Podjęła współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Białymstoku.

Placówka naukowa kierowana przez Prof. Swietłanę Musijenko wykształciła ponad 500 polonistów.

Charyzmatyczna pedagog, niestrudzona badaczka wielojęzyczności i wieloetniczności Słowiańszczyzny. Była wspaniałą humanistką i życzliwym człowiekiem.

 

See also

15.11.2023
Event

Zebranie Ogólne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (14 listopada 2023)

Dwieście lat temu w 1823 roku w Pałacu Staszica odbyło się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk po wzniesieniu gmachu na jego siedzibę. Mowy wygłosili wówczas Stanisław Staszic i Fryderyk Skarbek. Podczas Zebrania Ogólnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbyło się 14 listopada 2023, wykłady wygłosili prof. dr hab. Maciej Żylicz (Prezes FNP) i dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). Tematem wystąpień były wyzwania systemowe w finansowaniu nauki oraz kwestia dawnych wzorców wobec nowych wyzwań w perspektywie humanistyki zaangażowanej.

11.11.2023
Event

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN obchodzi 10. urodziny!

10 lat temu w IBL PAN powołano Centrum Humanistyki Cyfrowej. To właśnie w CHC narodził się i uruchomiony został internetowy "Biuletyn Polonistyczny" - jako jedno z jego przedsięwzięć, rozwijanych z powodzeniem do dziś. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym dniu pełnym dyskusji i inspiracji!

01.10.2023
Gone

Zmarł Profesor Michał Głowiński

29 września 2023 roku zmarł Profesor Michał Głowiński. Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

25.09.2023
Event

Zapraszamy na III edycję Work&Science Forum!

Już drugi raz mamy zaszczyt być patronem medialnym ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest Work&Science Forum.

11.09.2023
Publishing novelty

Publikacja "Promocja języka polskiego"

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" w najnowszej publikacji NAWA pt. "Promocja Języka Polskiego" jako przykład dobrych praktyk i inspirujących, nowatorskich inicjatyw. Dziękujemy!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.