Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 10.08.2023

Zmarła Prof. Swietłana Musijenko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Swietłany Musijenko, slawistki, badaczki literatur słowiańskich, założycielki polonistyki na Państwowym Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie.

Urodziła się 30 sierpnia 1939 roku w Ukrainie. Absolwentka filologii rosyjskiej na uniwersytecie w Mińsku. Doktoryzowała się w Moskwie pod kierunkiem Prof. Wiktora Choriewa na podstawie badań nad stylistyką i genologią polskiej prozy lat 50. i 60. XX wieku.

W 1967 roku podjęła pracę na uniwersytecie w Grodnie, gdzie w 1989 otworzyła pierwszą na Białorusi katedrę polonistyki.

Szczególnym zainteresowaniem badawczym objęła wielogatunkowy  dorobek twórczy Zofii Nałkowskiej (byłą pierwszą na Białorusi monografistką pisarki i założycielką muzeum jej twórczości). Poświęciła się dokumentacji śladów polskich na Grodzieńszczyźnie. Była animatorką wielu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych przede wszystkim życiu i twórczości Mickiewicza, Orzeszkowej, Nałkowskiej.

Podjęła współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce, m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Białymstoku.

Placówka naukowa kierowana przez Prof. Swietłanę Musijenko wykształciła ponad 500 polonistów.

Charyzmatyczna pedagog, niestrudzona badaczka wielojęzyczności i wieloetniczności Słowiańszczyzny. Była wspaniałą humanistką i życzliwym człowiekiem.

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.