Полонистический бюллетень

Человек

15.03.2020

dr Larysa Nikołajenko

Области: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Językoznawstwo
Doktor w Instytucie Językoznawstwa im. Aleksandra Potebni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Dokor Larysa Nikołajenko urodziła się 3 stycznia 1964 roku w mieście Konotop obwodu Sumskiego. Języka polskiego zaczęła uczyć się samodzielnie mając 14 lat. W 1985 roku wstąpiła na studia polonistyczne Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki. Po studiach wykładała język ukraiński w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Berdiańsku, prowadziłam kursy języka polskiego.

W 1995 roku podjęła studia doktoranckie w Instytucie Językoznawstwa im. Aleksandra Potebni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, specjalizacja – język polski. W maju 1999 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Charakterystyka strukturalno-semantyczna złożonych nazw agentywnych w języku polskim”.

Od 1998 roku pracuje jako pracownik naukowy w Instytucie Językoznawstwa im. Aleksandra Potebni w dziale języków zachodnio- i południowosłowiańskich, następnie – języków słowiańskich. Jest autorką ozmówek ukraińsko-polskich, które ukazały się drukiem w roku 2004. Obecnie pracuje nad Wielkim słownikiem ukraińsko-polskim. Wykładała język polski na Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym w latach 1996–2007 (kursy: Praktyczny kurs języka polskiego, Gramatyka historyczna języka polskiego, Historia języka polskiego, Dialektologia języka polskiego).

Tematem zainteresowań naukowych dr Nikołajenko jest semantyka porównawcza nazw uczuć w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Ma na koncie około 40 publikacji naukowych. Pisze rozprawę habilitacyjną.

Wybrane publikacje:

Репрезентация эмоций группы «сочувствие» в русской языковой картине мира (аксиологический аспект)

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_21688?q=bwmeta1.element.hdl_11089_20205;2&qt=CHILDREN-STATELESS

До питання про основні напрями вивчення емоцій у польському, російському та українському мовознавстві

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4c81a27b-6ef1-48b7-a0a2-255a3c772130

Informacje

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах