Полонистический бюллетень

Человек

19.12.2019

mgr Natalia Pełech

Области: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Literaturoznawstwo
Asystent w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki

Urodzona 03.03.1987 r.

2004–2009 – studia na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki, kwalifikacja: magister filologii. Wykładowca języka i literatury polskiej, języka i literatury ukraińskiej. Tłumacz.

2011–2015 – sekretarz i wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej.

Od 2018 – wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej.

Prowadzone zajęcia: lektoraty z języka polskiego ze studentami Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Geograficznego.

Wykłady z historii literatury polskiej (literatura Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego).

Zainteresowania naukowe: rozwój literatury modernizmu, dominanty modernizmu w Polsce, rozwój młodopolskiej nowelistyki.

Publikacje:

- Пелех Н., Осмислення минущості і вічності в поезії Віслави Шимборської І Ліни Костенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. Вип.56. – С. 250–258.

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах