Polish Studies Newsletter

Person

19.12.2019

mgr Natalia Pełech

Fields: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Literaturoznawstwo
Asystent w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki

Urodzona 03.03.1987 r.

2004–2009 – studia na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki, kwalifikacja: magister filologii. Wykładowca języka i literatury polskiej, języka i literatury ukraińskiej. Tłumacz.

2011–2015 – sekretarz i wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej.

Od 2018 – wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej.

Prowadzone zajęcia: lektoraty z języka polskiego ze studentami Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Geograficznego.

Wykłady z historii literatury polskiej (literatura Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego).

Zainteresowania naukowe: rozwój literatury modernizmu, dominanty modernizmu w Polsce, rozwój młodopolskiej nowelistyki.

Publikacje:

- Пелех Н., Осмислення минущості і вічності в поезії Віслави Шимборської І Ліни Костенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. Вип.56. – С. 250–258.

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.