Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Christina Morillo/Pexels | Pexels
Дата размещения: 07.01.2023
Заявки принимаются до: 10.12.2026

Program Preludium Bis

Доннатор/организатор:
Целевые аудитории:
аспиранты

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów NCN PRELUDIUM BIS 3.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie NCN - PRELUDIUM BIS 3.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 5 stycznia 2023 do 10 grudnia 2026 roku.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
7 января 2023; 19:55 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
7 января 2023; 19:55 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах