Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Christina Morillo/Pexels | Pexels
Added on: 07.01.2023
Deadline for submitting applications: 10.12.2026

Program Preludium Bis

Target groups:
PhD Students

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów NCN PRELUDIUM BIS 3.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie NCN - PRELUDIUM BIS 3.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 5 stycznia 2023 do 10 grudnia 2026 roku.

Information

Added on:
7 January 2023; 19:55 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 January 2023; 19:55 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.