Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 01.03.2020
Заявки принимаются до: 01.06.2020

Stypendia Fulbrighta

Доннатор/организатор:

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Wnioski – w czterech różnych programach – można składać do 24 kwietnia, 22 maja lub 1 czerwca.

Fulbright Graduate Student Award 2021–22 – program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 tys. dolarów amerykańskich, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Wnioski przyjmowane są do 24 kwietnia.

Fulbright Junior Research Award 2021–22 – program przeznaczony dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Stypendium trwa od 4 do 10 miesięcy. Jego celem jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wnioski przyjmowane są do 22 maja.

Fulbright Senior Award 2021–22 – program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. Pobyt w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej trwa od 3 do 10 miesięcy. Stypendysta realizuje w tym czasie własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wnioski przyjmowane są do 1 czerwca.

Fulbright STEM Impact Award 2020–2021 – program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści mogą realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Wnioski muszą dotyczyć dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wnioski przyjmowane są do 1 czerwca.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
1 марта 2020; 21:36 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
1 марта 2020; 21:36 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

05.05.2016

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:

27.03.2016

Fulbright Junior Advanced Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Do 15 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta.

04.12.2022

Fulbright Slavic Award

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

07.10.2022

Program START 2023 dla młodych naukowców

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych naukowców do składania wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах