Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 01.03.2020
Deadline for submitting applications: 01.06.2020

Stypendia Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Wnioski – w czterech różnych programach – można składać do 24 kwietnia, 22 maja lub 1 czerwca.

Fulbright Graduate Student Award 2021–22 – program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 tys. dolarów amerykańskich, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Wnioski przyjmowane są do 24 kwietnia.

Fulbright Junior Research Award 2021–22 – program przeznaczony dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Stypendium trwa od 4 do 10 miesięcy. Jego celem jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wnioski przyjmowane są do 22 maja.

Fulbright Senior Award 2021–22 – program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. Pobyt w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej trwa od 3 do 10 miesięcy. Stypendysta realizuje w tym czasie własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wnioski przyjmowane są do 1 czerwca.

Fulbright STEM Impact Award 2020–2021 – program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści mogą realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Wnioski muszą dotyczyć dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Wnioski przyjmowane są do 1 czerwca.

Information

Added on:
1 March 2020; 21:36 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
1 March 2020; 21:36 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.