Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 24.04.2024
Deadline for submitting applications: 06.09.2024

Fulbright Junior Research Award 2025-26

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Długość stypendium to 4-10 miesięcy.

Nabór do programu Fulbright Junior Research Award 2025-26 trwa od 8 lutego do 6 września 2024 r., 15:00 czasu polskiego. 

Planowana liczba stypendiów Junior Research Award 2025-26 to: 8.

O udział w programie mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich podmiotach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • W ramach wniosku składają projekt badawczy związany z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie minimum B2).
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1 dla studentów.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowane są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w USA krócej niż 9 miesięcy.

Poszukuje się:

 • Osób reprezentujących wszelkie obszary tematyczne i dyscypliny oraz różne instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na badania, które potrafią uzasadnić, że powinny zostać one zrealizowane w wybranej instytucji w USA i mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Osób aktywnych w środowisku akademickim, posiadających osiągnięcia naukowe i adekwatny dorobek publikacyjny.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata:kę celów oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Istotne są również realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia zaangażowanego społecznie, międzykulturowego dialogu. 

Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez Institute of International Education (IIE), lub instytucję goszczącą. Do stawek IIE Komisja dodaje 10% bazowej kwoty. Poniżej stawki dla przykładowych instytucji (nieuwzględniające 10% dodatku Komisji) – stawki na 2025-26 mogą ulec zmianie.

 • Indiana University (Bloomington, IN): 2831 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 3075 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 3231 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 3075 USD miesięcznie
 • University of Texas (Dallas, TX): 3742 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 3231 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 4300 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 3742 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 4300 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 4300 USD miesięcznie
 • University of California (Berkeley, CA): 4300 USD miesięcznie

 

Information

Added on:
24 April 2024; 16:59 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 16:59 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.