Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 09.01.2019
Заявки принимаются до: 28.02.2019

Stypendia na Uniwersytecie Torontońskim

Доннатор/организатор:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Polish Language and Literature Program prowadzony przez University of Toronto ogłasza nabór wniosków na krótkoterminowe staże naukowe.

Stypendium Joanny DeMone to świetna inicjatywa dla młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. W trakcie wyjazdu stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Torontońskiego, a także wzięcia udziału w bogatym życiu intelektualnym  uczelni. Spotkania naukowe, imprezy o charakterze kulturalnym oraz promującym język polski i kulturę polską to tylko wybrane z wielu korzyści jakie niesie ze sobą udział w stażu naukowym. 

Humaniści kształcący się na studiach doktoranckich lub magisterskich uzupełniających na polskich uczelniach mogą składać wnioski na pobyt 12- lub 24-tygodniowy. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września do połowy maja. Oferowane stypendium pokrywa koszt utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium uzależniona będzie od długości pobytu. 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie do dnia 28 lutego 2019 r. następujących dokumentów w języku angielskim:

  • list motywacyjny;
  • CV naukowe;
  • opis projektu, który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować;
  • dwa listy polecające.

Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, w tym ich kompatybilność z działalnością torontońskiej polonistyki. 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w połowie marca 2019 r. 

Pytania związane ze stypendium należy kierować do prof. Łukasza Wodzyńskiego: lukasz.wodzynski@utoronto.ca

Aplikacje natomiast, w wersji elektronicznej prosimy o przesyłanie na adres: polish.program@utoront.ca 

 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах