Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels
Дата размещения: 14.05.2021
Заявки принимаются до:

Stypendia z zakresu badań nad XX wiekiem

Доннатор/организатор:

Instytut Witolda Pileckiego prowadzi program stypendialny na projekty naukowe, edukacyjne i kulturalne z zakresu badań nad XX wiekiem. Oferta skierowana jest do twórców i/lub naukowców oraz działaczy społecznych z obszaru humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem: historii, socjologii, kultury, działań społecznych dotyczących Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Niemiec.

Stypendia przyznawane są w zakresie następujących obszarów tematycznych:

  1. Tematy dotyczące zagadnienia doświadczenia nowoczesności w XX wieku: rozwoju kultury, sztuki, architektury, w tym dotykające zagadnienia nowoczesności w odniesieniu do historii, sztuki lub kultury polskiej XX wieku.
  2. Tematy dotyczące historii II Wojny Światowej, w szczególny sposób dotyczące okupacji Polski przez III Rzeszę i ZSRR, mikrohistorii oraz losów indywidualnych podczas wojny, struktury terroru okupacyjnego, zagadnień dotyczących totalitaryzmów, kwestii powojennej sprawiedliwości.
  3. Tematy dotyczące historii przedwojennej Europy, z szczególnym uwzględnieniem Polski.
  4. Tematy mające na celu badania i działania upamiętniające polskich obywateli II Rzeczpospolitej, których groby znajdują się na terenie Niemiec – ofiar obozów, pracy przymusowej i terroru III Rzeszy podczas II wojny światowej.

Efektem stypendium może być m.in.:

- artykuł naukowy lub raport z badań przedstawiony podczas seminarium,

- praca artystyczna (w wersji ostatecznej lub roboczej) w formie umożliwiającej jej prezentację przed publicznością,

- koncepcja wystawy, 

- zarys publikacji wraz ze streszczeniami poszczególnych części lub rozdziałów,

- dokumentacja interwencji społecznej wraz z opisem założeń działania i podsumowaniem,

- badania w archiwach zwieńczone raportem z kwerendy,

- działania upamiętniające.

Wysokość stypendium wynosi 1000,00 EUR netto lub 500 EUR miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy lub okres realizacji przedsięwzięcia (w tym okres 1 i 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż na 1 rok).

Aplikacje do konkursów organizowanych w ramach Programu należy wysyłać w nieprzekraczalnych terminach do: 15  stycznia, 26 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 30 października roku 2021.

Termin rozstrzygnięcia poszczególnych konkursów nastąpi w ciągu 30 dni od upływu ostatniego dnia naboru wniosków w danym konkursie.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
14 мая 2021; 14:36 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
14 мая 2021; 14:36 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

20.07.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

09.01.2021

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej UW prowadzi nabór w XIX dorocznym konkursie na Stypendia Wschodnie – studia magisterskie II stopnia. Adresatami programu są kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

25.11.2019

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Wnioski można składać od 1.12. do 31.12.2019 w systemie OSF (Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania). Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są: rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem; osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

31.10.2021

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych, artystycznych lub studyjnych w akredytowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах