Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels
Added on: 14.05.2021
Deadline for submitting applications:

Stypendia z zakresu badań nad XX wiekiem

Sponsor/organiser:

Instytut Witolda Pileckiego prowadzi program stypendialny na projekty naukowe, edukacyjne i kulturalne z zakresu badań nad XX wiekiem. Oferta skierowana jest do twórców i/lub naukowców oraz działaczy społecznych z obszaru humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem: historii, socjologii, kultury, działań społecznych dotyczących Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Niemiec.

Stypendia przyznawane są w zakresie następujących obszarów tematycznych:

  1. Tematy dotyczące zagadnienia doświadczenia nowoczesności w XX wieku: rozwoju kultury, sztuki, architektury, w tym dotykające zagadnienia nowoczesności w odniesieniu do historii, sztuki lub kultury polskiej XX wieku.
  2. Tematy dotyczące historii II Wojny Światowej, w szczególny sposób dotyczące okupacji Polski przez III Rzeszę i ZSRR, mikrohistorii oraz losów indywidualnych podczas wojny, struktury terroru okupacyjnego, zagadnień dotyczących totalitaryzmów, kwestii powojennej sprawiedliwości.
  3. Tematy dotyczące historii przedwojennej Europy, z szczególnym uwzględnieniem Polski.
  4. Tematy mające na celu badania i działania upamiętniające polskich obywateli II Rzeczpospolitej, których groby znajdują się na terenie Niemiec – ofiar obozów, pracy przymusowej i terroru III Rzeszy podczas II wojny światowej.

Efektem stypendium może być m.in.:

- artykuł naukowy lub raport z badań przedstawiony podczas seminarium,

- praca artystyczna (w wersji ostatecznej lub roboczej) w formie umożliwiającej jej prezentację przed publicznością,

- koncepcja wystawy, 

- zarys publikacji wraz ze streszczeniami poszczególnych części lub rozdziałów,

- dokumentacja interwencji społecznej wraz z opisem założeń działania i podsumowaniem,

- badania w archiwach zwieńczone raportem z kwerendy,

- działania upamiętniające.

Wysokość stypendium wynosi 1000,00 EUR netto lub 500 EUR miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy lub okres realizacji przedsięwzięcia (w tym okres 1 i 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż na 1 rok).

Aplikacje do konkursów organizowanych w ramach Programu należy wysyłać w nieprzekraczalnych terminach do: 15  stycznia, 26 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 30 października roku 2021.

Termin rozstrzygnięcia poszczególnych konkursów nastąpi w ciągu 30 dni od upływu ostatniego dnia naboru wniosków w danym konkursie.

Information

Added on:
14 May 2021; 14:36 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
14 May 2021; 14:36 (Piotr Bordzoł)

See also

20.07.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

25.11.2019

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Wnioski można składać od 1.12. do 31.12.2019 w systemie OSF (Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania). Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są: rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem; osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

12.07.2016

Stypendium im. Anny Stadnickiej

Do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2016/2017 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne). W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.  Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr. Ogłoszenie wyników: 1 października 2016

21.03.2016

Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships

Do 28 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia im. Bronisława Geremka. W ramach konkursu można uzyskać środki na przeprowadzenie projektu badawczego w Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Program skierowany jest zarówno do młodych, jak i do doświadczonych naukowców, którzy prowadzą badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.