Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj.ThisIsEngineering z Pexels.com | ThisIsEngineering z Pexels.com
Added on: 20.07.2020
Deadline for submitting applications: 09.09.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Sponsor/organiser:

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

Zgłoszenie do programu obejmuje CV kandydata oraz opis propozycji badań opracowany wspólnie z wybraną przez zainteresowanego jednostką naukową lub inną organizacją. 

Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie badań w pełnym wymiarze czasu do upływu terminu zaproszenia przez jednostkę.

Proponowane są dwa rodzaje stypendiów:

- stypendia europejskie – ich realizacja odbywa się w UE lub krajach stowarzyszonych, trwają od jednego do dwóch lat, są otwarte dla naukowców z Europy i innych części świata;

- stypendia globalne – ich realizacja odbywa się poza Europą, trwają od dwóch do trzech lat, są otwarte dla dla naukowców z UE lub krajów stowarzyszonych. Naukowiec, po odbyciu stypendium, ma obowiązek wrócić na rok do jednostki mającej siedzibę w UE lub krajach stowarzyszonych.

Oba rodzaje stypendiów mogą również obejmować okres oddelegowania trwający do trzech lub sześciu miesięcy w innej organizacji w Europie.

Stypendium pokrywa koszty podróży i utrzymania naukowca oraz jego rodziny. Ponadto finansowane są koszty szkolenia, tworzenia sieci badawczych, realizacji badań naukowych, a także koszty zarządzania i koszty pośrednie projektu. 

Stypendium przyznawane jest organizacji przyjmującej (uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu, przedsiębiorstwu).

Information

Key words:
Added on:
20 July 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
20 July 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)

See also

22.03.2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

04.11.2019

Stypendium badawcze New Europe College w Rumunii – 2020/2021

Rumuński Instytut New Europe College zaprasza do składania wniosków o uzyskanie stypendium badawczego na rok akademicki 2020/2021. Stypendium wiąże się z prowadzeniem pracy naukowej w Instytucie.   

05.05.2016

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:

21.03.2016

Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships

Do 28 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia im. Bronisława Geremka. W ramach konkursu można uzyskać środki na przeprowadzenie projektu badawczego w Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Program skierowany jest zarówno do młodych, jak i do doświadczonych naukowców, którzy prowadzą badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.