Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj.ThisIsEngineering z Pexels.com | ThisIsEngineering z Pexels.com
Дата размещения: 20.07.2020
Заявки принимаются до: 09.09.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Доннатор/организатор:

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

Zgłoszenie do programu obejmuje CV kandydata oraz opis propozycji badań opracowany wspólnie z wybraną przez zainteresowanego jednostką naukową lub inną organizacją. 

Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie badań w pełnym wymiarze czasu do upływu terminu zaproszenia przez jednostkę.

Proponowane są dwa rodzaje stypendiów:

- stypendia europejskie – ich realizacja odbywa się w UE lub krajach stowarzyszonych, trwają od jednego do dwóch lat, są otwarte dla naukowców z Europy i innych części świata;

- stypendia globalne – ich realizacja odbywa się poza Europą, trwają od dwóch do trzech lat, są otwarte dla dla naukowców z UE lub krajów stowarzyszonych. Naukowiec, po odbyciu stypendium, ma obowiązek wrócić na rok do jednostki mającej siedzibę w UE lub krajach stowarzyszonych.

Oba rodzaje stypendiów mogą również obejmować okres oddelegowania trwający do trzech lub sześciu miesięcy w innej organizacji w Europie.

Stypendium pokrywa koszty podróży i utrzymania naukowca oraz jego rodziny. Ponadto finansowane są koszty szkolenia, tworzenia sieci badawczych, realizacji badań naukowych, a także koszty zarządzania i koszty pośrednie projektu. 

Stypendium przyznawane jest organizacji przyjmującej (uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu, przedsiębiorstwu).

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
20 июля 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
20 июля 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

22.03.2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

04.11.2019

Stypendium badawcze New Europe College w Rumunii – 2020/2021

Rumuński Instytut New Europe College zaprasza do składania wniosków o uzyskanie stypendium badawczego na rok akademicki 2020/2021. Stypendium wiąże się z prowadzeniem pracy naukowej w Instytucie.   

21.03.2016

Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships

Do 28 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia im. Bronisława Geremka. W ramach konkursu można uzyskać środki na przeprowadzenie projektu badawczego w Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Program skierowany jest zarówno do młodych, jak i do doświadczonych naukowców, którzy prowadzą badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

05.05.2016

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów

Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах