Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Zdj.ThisIsEngineering z Pexels.com | ThisIsEngineering z Pexels.com
Data dodania: 20.07.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.09.2020

Stypendia indywidualne Komisji Europejskiej „Maria Skłodowska-Curie”

Fundator/organizator:

Stypendia indywidualne oferowane są doświadczonym badaczom z całego świata, którzy chcą rozwijać swoją karierę, zdobywając doświadczenia zagraniczne. Finansowane są wszystkie obszary badawcze.

Zgłoszenie do programu obejmuje CV kandydata oraz opis propozycji badań opracowany wspólnie z wybraną przez zainteresowanego jednostką naukową lub inną organizacją. 

Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie badań w pełnym wymiarze czasu do upływu terminu zaproszenia przez jednostkę.

Proponowane są dwa rodzaje stypendiów:

- stypendia europejskie – ich realizacja odbywa się w UE lub krajach stowarzyszonych, trwają od jednego do dwóch lat, są otwarte dla naukowców z Europy i innych części świata;

- stypendia globalne – ich realizacja odbywa się poza Europą, trwają od dwóch do trzech lat, są otwarte dla dla naukowców z UE lub krajów stowarzyszonych. Naukowiec, po odbyciu stypendium, ma obowiązek wrócić na rok do jednostki mającej siedzibę w UE lub krajach stowarzyszonych.

Oba rodzaje stypendiów mogą również obejmować okres oddelegowania trwający do trzech lub sześciu miesięcy w innej organizacji w Europie.

Stypendium pokrywa koszty podróży i utrzymania naukowca oraz jego rodziny. Ponadto finansowane są koszty szkolenia, tworzenia sieci badawczych, realizacji badań naukowych, a także koszty zarządzania i koszty pośrednie projektu. 

Stypendium przyznawane jest organizacji przyjmującej (uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu, przedsiębiorstwu).

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
20 lipca 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
20 lipca 2020; 14:48 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.