Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels
Added on: 07.10.2022
Deadline for submitting applications: 15.11.2022

Stypendia Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem programu jest wsparcie dziennikarzy i dziennikarek, których twórczość podnosi wiedzę Polaków i Niemców o kraju sąsiada i pozytywnie wpływa na jakość relacji polsko-niemieckich. 

Stypendium może być wykorzystane na pokrycie kosztów kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

W programie mogą wziąć udział dziennikarze i dziennikarki z Polski i Niemiec, którzy przygotowują dzieła dotyczące:

  • wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w obecnej sytuacji polityczno-społecznej w Europie i na świecie;
  • funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
  • codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
  • ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 euro (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  • CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
  •  koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
  • plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
  • plan kosztów

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Organizatorzy proszą o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 15 listopada 2022 roku na adres: joanna.czudec@sdpz.org

Information

Added on:
7 October 2022; 17:09 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 October 2022; 17:09 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.