Polish Studies Newsletter

Article / interview

19.02.2021

Artykuły o polszczyźnie w portalu Culture.pl

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego redakcja Culture.pl przygotowała kilka interesujących artykułów o polszczyźnie. "Pizza czy podpłomyk neapolitański? Snowboard czy śniegodeska? Parasol czy deszczochron, a może parapluj?" - pisze Agnieszka Warnke, autorka tekstu Aby język polski był bardziej polski (https://culture.pl/pl/artykul/aby-jezyk-polski-byl-bardziej-polski).

Autorka szuka w polszczyźnie odpowiedników wyrazów obcych i sprawdza, które słowa nie zyskały aprobaty naszych przodków. Przywołuje przy tym zalecenia poradników językowych oraz "prąd czystki językowej", który pojawił się pod koniec XIX wieku, a przybrał na sile po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Barwnie opisuje marzenia i zmieniające się postulaty językoznawców.

W innym artykule, Słowni – polscy językoznawcy, Agnieszka Warnke kreśli portret mistrzów polszczyzny, którzy "dbają o naszą mowę nie tylko od święta". Są wśród nich Prof. Mirosław Bańko, Prof. Jerzy Bralczyk, Prof. Renata Grzegorczykowa, Prof. Katarzyna Kłosińska, Prof. Andrzej Markowski, Prof. Jan Miodek, Prof. Jadwiga Puzynina, Prof. Anna Wierzbicka i Prof. Walery Pisarek.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego portal Culture.pl przygotował również wyzwanie dla swoich czytelników, którzy mogą sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, pisząc dyktando Stanisława Lema Padalec. Na podstawie dyktanda Stanisława Lema powstała również krótka animacja wideo, której premiera  odbędzie się 21 lutego 2021 o godzinie 10.00 na kanale YouTube Culture.pl.

Więcej artykułów o języku polskim znajdziemy pod adresem internetowym: https://culture.pl/pl/temat/literatura.


Culture.pl to serwis informujący o zjawiskach i tendencjach w kulturze polskiej oraz o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Polsce i za granicą, prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza – narodową instytucję kultury, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Information

Added on:
19 February 2021; 19:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 February 2021; 20:23 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.