Polish Studies Newsletter

Article / interview

01.09.2023

Jak sprawić, by otwarty dostęp do książek stał się powszechną praktyką?

Do 15 września zapraszamy do odpowiadania na ankietę projektu PALOMERA, dotyczącą otwartego dostępu do książek naukowych. Ankieta jest skierowana do instytucji badawczych, naukowczyń i naukowców, przedstawicielek i przedstawicieli instytucji finansujących badania, wydawnictw, bibliotek i dostawców infrastruktury służących rozpowszechnianiu treści w otwartym dostępie. Dzięki odpowiedziom lepiej zrozumiemy wyzwania, jakie napotykają instytucje, które chciałyby rozwijać polityki otwartego dostępu w zakresie wydawnictw książkowych.

Link do ankiety: https://utfragen.uni-bielefeld.de/index.php/471452?lang=en

PALOMERA to odpowiedź na problem niskiej dostępności książek naukowych w formatach elektronicznych i w otwartym dostępie. Dwuletni projekt finansowany ze środków Horyzontu Europa ma charakter badawczy, a jego celem jest zgromadzenie i udostępnienie informacji o politykach i procesach wydawniczych w 39 krajach europejskich. Oprócz badań, w ramach projektu będą także realizowane działania rzecznicze (advocacy), skierowane przede wszystkim do krajowych polityków i urzędników odpowiedzialnych za naukę.

Od stycznia 2023 r. zespół projektowy zgromadził już ponad 800 rekordów, na które składają się dokumenty strategiczne, ustawy, artykuły prasowe, blogi i wpisy na blogach, artykuły naukowe, raporty organizacji, a także instytucji rządowych. Na podstawie analizy tych źródeł powstanie baza wiedzy o różnych rozwiązaniach dla książek w otwartym dostępie w Europie, a także rekomendacje dotyczące rozwoju otwartych modeli wydawniczych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

IBL PAN jest członkiem konsorcjum, realizującego projekt PALOMERA. Jesteśmy liderami pakietu roboczego nr 2, a także uczestniczymy w pakietach nr 3 i 5. Koordynujemy zbieranie materiałów zastanych, prowadzenie wywiadów oraz uczestniczyliśmy w projektowaniu metodologii gromadzenia i analizy danych badawczych. 

Wśród badanych krajów jest również Polska. Zespół projektowy przyjrzy się polskiemu rynkowi wydawnictw humanistycznych i społecznych oraz politykom służącym otwartości w nauce, zarówno na poziomie rządowym, jak i instytucjonalnym. PALOMERA wiąże się tematycznie z ostatnimi działaniami OPERAS-PL w zakresie otwartych monografii w humanistyce (piszemy o tym na naszym blogu Otwarta Humanistyka), dlatego jako zespół wspieramy naszych europejskich kolegów i z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki badań. 

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o projekcie i trwającej ankiecie wśród potencjalnych zainteresowanych.

Zespół Otwartej Nauki 

#otwartaHumanistyka #oh

https://otwartanauka.hypotheses.org/

Centrum Humanistyki Cyfrowej

Instytutu Badań Literackich PAN

www.chc.ibl.waw.pl | www.operas.pl  

Information

Added on:
1 September 2023; 14:07 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 September 2023; 14:07 (Mariola Wilczak)

See also

03.04.2023

DIAMAS zbiera potrzeby wydawnictw dotyczące czasopism OA / ankieta i spotkanie

Serdecznie zapraszamy wydawnictwa i dostawców usług wydawniczych do wypełnienia ankiety europejskiego projektu DIAMAS na temat publikowania instytucjonalnego, a w szczególności wydawania czasopism w otwartym dostępie. To właśnie dzięki Państwa odpowiedziom partnerzy w projekcie poznają lepiej publikowanie instytucjonalne jako istotny aspekt komunikacji naukowej i opracują odpowiednie zasoby, narzędzia, polityki i strategie, które wspomogą wydawców czasopism naukowych w Europie, w tym w Polsce.  Odpowiedzi zbierane są do 30 kwietnia br.

01.02.2022

OPERAS-PL, czyli działania na rzecz otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych

Polecane narzędzia cyfrowe do organizacji pracy badawczej, widoczność dorobku naukowego w sieci, wyszukiwanie literatury i danych badawczych dostępnych w otwartym dostępie - to tylko niektóre tematy artykułów publikowanych na stronie internetowej inicjatywy OPERAS-PL.

09.02.2024

Wyniki ankiety DIAMAS - już dostępne

Z przyjemnością udostępniamy wyniki ankiety dotyczącej wydawnictw instytucjonalnych przeprowadzonej w ramach projektu DIAMAS. Dostępne jest już streszczenie, które przybliża kluczowe ustalenia. Dokumentowi temu towarzyszą raporty krajowe i bardziej szczegółowa analiza, dostępne na stronie internetowej DIAMAS.

18.01.2024

Nowa strona internetowa EOSC Polska promuje polskie działania w otwartej nauce

Powstała nowa strona internetowa EOSC Polska, poświęcona promocji działań podejmowanych przez polskie podmioty w obszarze otwartej nauki. Projekt ten szczególnie akcentuje dobre praktyki w zarządzaniu danymi badawczymi oraz wdrażaniu Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC) w Polsce. Na stronie będą prezentowane profile krajowych ekspertów, a także efekty projektów realizowanych przez polskie instytucje w ramach konkursów infraEOSC. To doskonała okazja, aby bliżej poznać osiągnięcia i zaangażowanie polskich naukowców w rozwijanie otwartej nauki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.