Polish Studies Newsletter

Article / interview

01.09.2023

Jak sprawić, by otwarty dostęp do książek stał się powszechną praktyką?

Do 15 września zapraszamy do odpowiadania na ankietę projektu PALOMERA, dotyczącą otwartego dostępu do książek naukowych. Ankieta jest skierowana do instytucji badawczych, naukowczyń i naukowców, przedstawicielek i przedstawicieli instytucji finansujących badania, wydawnictw, bibliotek i dostawców infrastruktury służących rozpowszechnianiu treści w otwartym dostępie. Dzięki odpowiedziom lepiej zrozumiemy wyzwania, jakie napotykają instytucje, które chciałyby rozwijać polityki otwartego dostępu w zakresie wydawnictw książkowych.

Link do ankiety: https://utfragen.uni-bielefeld.de/index.php/471452?lang=en

PALOMERA to odpowiedź na problem niskiej dostępności książek naukowych w formatach elektronicznych i w otwartym dostępie. Dwuletni projekt finansowany ze środków Horyzontu Europa ma charakter badawczy, a jego celem jest zgromadzenie i udostępnienie informacji o politykach i procesach wydawniczych w 39 krajach europejskich. Oprócz badań, w ramach projektu będą także realizowane działania rzecznicze (advocacy), skierowane przede wszystkim do krajowych polityków i urzędników odpowiedzialnych za naukę.

Od stycznia 2023 r. zespół projektowy zgromadził już ponad 800 rekordów, na które składają się dokumenty strategiczne, ustawy, artykuły prasowe, blogi i wpisy na blogach, artykuły naukowe, raporty organizacji, a także instytucji rządowych. Na podstawie analizy tych źródeł powstanie baza wiedzy o różnych rozwiązaniach dla książek w otwartym dostępie w Europie, a także rekomendacje dotyczące rozwoju otwartych modeli wydawniczych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

IBL PAN jest członkiem konsorcjum, realizującego projekt PALOMERA. Jesteśmy liderami pakietu roboczego nr 2, a także uczestniczymy w pakietach nr 3 i 5. Koordynujemy zbieranie materiałów zastanych, prowadzenie wywiadów oraz uczestniczyliśmy w projektowaniu metodologii gromadzenia i analizy danych badawczych. 

Wśród badanych krajów jest również Polska. Zespół projektowy przyjrzy się polskiemu rynkowi wydawnictw humanistycznych i społecznych oraz politykom służącym otwartości w nauce, zarówno na poziomie rządowym, jak i instytucjonalnym. PALOMERA wiąże się tematycznie z ostatnimi działaniami OPERAS-PL w zakresie otwartych monografii w humanistyce (piszemy o tym na naszym blogu Otwarta Humanistyka), dlatego jako zespół wspieramy naszych europejskich kolegów i z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki badań. 

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o projekcie i trwającej ankiecie wśród potencjalnych zainteresowanych.

Zespół Otwartej Nauki 

#otwartaHumanistyka #oh

https://otwartanauka.hypotheses.org/

Centrum Humanistyki Cyfrowej

Instytutu Badań Literackich PAN

www.chc.ibl.waw.pl | www.operas.pl  

Information

Added on:
1 September 2023; 14:07 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 September 2023; 14:07 (Mariola Wilczak)

See also

03.04.2023

DIAMAS zbiera potrzeby wydawnictw dotyczące czasopism OA / ankieta i spotkanie

Serdecznie zapraszamy wydawnictwa i dostawców usług wydawniczych do wypełnienia ankiety europejskiego projektu DIAMAS na temat publikowania instytucjonalnego, a w szczególności wydawania czasopism w otwartym dostępie. To właśnie dzięki Państwa odpowiedziom partnerzy w projekcie poznają lepiej publikowanie instytucjonalne jako istotny aspekt komunikacji naukowej i opracują odpowiednie zasoby, narzędzia, polityki i strategie, które wspomogą wydawców czasopism naukowych w Europie, w tym w Polsce.  Odpowiedzi zbierane są do 30 kwietnia br.

01.02.2022

OPERAS-PL, czyli działania na rzecz otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych

Polecane narzędzia cyfrowe do organizacji pracy badawczej, widoczność dorobku naukowego w sieci, wyszukiwanie literatury i danych badawczych dostępnych w otwartym dostępie - to tylko niektóre tematy artykułów publikowanych na stronie internetowej inicjatywy OPERAS-PL.

20.09.2018

Raporty konsorcjum OPERAS dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie

Międzynarodowe konsorcjum OPERAS opublikowało raporty (white papers) dotyczące różnych aspektów otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie: rzecznictwa, najlepszych praktyk, standardów, wielojęzyczności, modeli biznesowych, platform i usług oraz narzędzi badawczych. Wszystkie publikacje można bezpłatnie pobrać z repozytorium Zenodo.

16.07.2021

OPERAS i Europejska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych

Europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.