Polish Studies Bulletin

Article / interview

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

Na SXU dostępne są również zajęcia z języka polskiego (Elementary Polish, Intermediate Polish, Polish Composition and Conversation) prowadzone przez dr Annę Gąsienicę Byrcyn. Latem 2018 SXU oferuje wieczorowy kurs kompozycji i konwersacji (Polish Composition and Conversation) od 29 maja do 19 lipca w godz. 18:30-19:45.

Profesor Alex Kurczaba wykładał  język polski,  kulturę i literaturę polską oraz polski film na Uniwersytecie Illinois w Chicago od połowy lat siedemdziesiątych.  Pełnił funkcję dyrektora polskiego programu, dyrektora programu undergraduate  oraz doradcy polsko-amerykańskiego klubu studenckiego (PASA).  Obecnie wykłada na Uniwersytecie Saint Xavier (SXU) .  Profesor Kurczaba jest znawcą twórczości Witolda Gombrowicza (Gombrowicz and Frisch.  Aspects of the Literary Diary) i Josepha Conrada (Conrad and Poland).  Jest również tłumaczem poezji Krzyszofa Kamila  Baczyńskiego oraz jest autorem  wielu artykułów, które ukazały się w Polish Review i The Sarmatian Review.  Profesor Kurczaba otrzymał czterokrotnie nagrodę Silver Circle Award for Teaching Excellence w latach 1997, 2002, 2006 i 2010 na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadził również wykłady z literaratury polskiej w Newberry Library w Chicago.

Dr. Anna Gąsienica Byrcyn  prowadzi zajęcia z języka polskiego na amerykańskich uczelniach od 1984 roku.   Jej tłumaczenia poezji Haliny Poświatowskiej ukazały się  w Modern Poetry in Translation, The Sarmatian Review, Lituanus, The Dirty Goat.  Art Journal.   Ostatnio Dr.  Gąsienica Byrcyn przetłumaczyła wraz z dr. Stephanie Kraft powieść Elizy Orzeszkowej Marta, która zostanie wydana przez Ohio University Press, Polish and Polish American Series  w lipcu 2018 roku.   Ostatnio  dr Gąsienicy Byrcyn opublikowała artykuł   “Motyw światła i gliny w twórczości Joanny Pollakówny oraz Jacka Sempolińskiego”  w książce Strony Joanny Pollakówny.
Anna Kozłowska and Jan Zieliński,red. Warszawa: Wydaw.  Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017, pp.  173-184.   Jej artykuł “O poezji Marty Fox pędzlem Miró pisanej” został wydany  w magazynie literackim  Śląsk, 11 (264): 43-47, 2017.   Fragment z Marty “A Passage from Eliza Orzeszkowa’s Novel Entitled Marta” ze wstępem i  tłumaczeniem dr Anny Gąsienicyn Byrcyn oraz dr Stephanie Kraft został opublikowany w  The Polish Review, vol. 62, No. 3:17-35, 2017, a jej artykuł na temat nauczania języka polskiego “Poetic Texts in Polish Heritage Classes” ukazał się w East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol. 4, no. 1: 101-110, 2017.  

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.