Polish Studies Newsletter

Article / interview

27.09.2023

Patroni roku 2024

Sejm i Senat RP przyjęły uchwały o patronach roku 2024. W uchwałach obu izb polskiego parlamentu znaleźli się pisarze i reportażyści.

Zdj. OVAN | Pexels

W uchwale Sejmu znaleźli się:

- Zygmunt Miłkowski (Teodor Tomasz Jeż), uczestnik powstania styczniowego, emigrant, polityk, autor poczytnych w drugiej połowie XIX wieku powieści, autorytet ówczesnych elit intelektualnych. W 2024 roku przypada dwusetna rocznica urodzin Jeża;

- Kazimierz Wierzyński, poeta, jeden z twórców Skamandra. Po drugiej wojnie światowej przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 2024 roku przypada sto trzydziesta rocznica urodzin Wierzyńskiego;

- Melchior Wańkowicz, dziennikarz, pisarz. Autor poczytnej Bitwy o Monte Cassino, założyciel wydawnictwa „Rój”, współpracownik najważniejszych czasopism II RP. Po drugiej wojnie światowej skazany na trzy lata więzienia za podpisanie „Listu 34”. W 2024 roku przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci Wańkowicza.

- Marek Hłasko, pisarz, scenarzysta filmowy. Jeden z najważniejszych twórców polskiej prozy powojennej. W 2024 roku przypada dziewięćdziesiąta rocznica urodzin pisarza.

Ponadto Sejm uhonorował: Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, arcybiskupa Antoniego Baraniaka i Polskich Olimpijczyków.

Uchwałą Senatu patronami w nadchodzącym roku będą Witold Gombrowicz (w sto dwudziestą rocznicę urodzin) i laureat literackiej Nagrody Nobla Czesław Miłosz (w dwudziestą rocznicę śmierci).

Ponadto Senat wskazał: Wincentego Witosa, Władysława Zamoyskiego oraz Edukację Ekonomiczną.

Information

Added on:
27 September 2023; 20:06 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 September 2023; 20:06 (Piotr Bordzoł)

See also

07.01.2023

Literaccy patroni 2023 roku

Patronami „literackimi” 2023 roku – decyzją Sejmu i Senatu RP – zostali ustanowieni Aleksander Fredro oraz Wisława Szymborska.

28.12.2020

Rok Norwidowski 2021

21 września 2021 roku minie dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji miłośnicy twórczości poety podejmują się nowych inicjatyw i projektów, a także rozwijają te, które prowadzą już od lat. Będziemy informować o nich na naszych łamach.

23.05.2022

XIX Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego

W dniach 19-20 maja br. na Uniwersytecie Wileńskim tradycyjnie odbyły się Dni Polonistyki.

27.04.2021

Rok Norwidowski w Pewnym Wydawnictwie

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883). Z tej okazji Pewne Wydawnictwo przygotowało szereg publikacji poświęconych jednemu z najwybitniejszych polskich twórców. Było to o tyle naturalne, że właściciel oficyny jest norwidologiem i popularyzatorem tej twórczości. Od lat prowadzi dedykowany Norwidowi salon norwidana.blogspot.com, założył i administruje liczącą trzy tysiące członków grupą Norwid na Facebooku, prowadzi na tej platformie rocznicową stronę, na której gromadzone są informacje o wydarzeniach Roku Norwidowskiego (Norwid2021). Jako osobie znającej środowisko norwidologów oraz bibliografię związanych z twórcą publikacji łatwiej mu było przygotować dedykowaną obchodom kolekcję oryginalnych i wartościowych publikacji, uzupełniających i poszerzających naszą wiedzę o twórcy Promethidiona.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.