Polish Studies Newsletter

Article / interview

07.01.2023

Literaccy patroni 2023 roku

Patronami „literackimi” 2023 roku – decyzją Sejmu i Senatu RP – zostali ustanowieni Aleksander Fredro oraz Wisława Szymborska.

Pexels | Zdj. Ylanite Koppens/Pexels

Patronem ustanowionym przez Sejm jest Aleksander Fredro (1793–1876). Rocznica urodzin znanego poety, komediopisarza, autora lektur szkolnych przypada 20 czerwca. 

Wisława Szymborska (1923–2012) została patronką ustanowioną przez Senat. Setna rocznica urodzin poetki, laureatki Nagrody Nobla, przypada 2 lipca.

Zachęcamy czytelników „Biuletynu Polonistycznego” do nadsyłania informacji o wydarzeniach związanych z celebrowaniem ustanowionych rocznic, sprawozdań i fotorelacji.

Information

Added on:
7 January 2023; 20:50 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
19 January 2023; 14:41 (Mariola Wilczak)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.