Polish Studies Newsletter

Article / interview

24.01.2024

Rezydencje literackie 2024

Znamy kolejnych rezydentów mieszkania Wisławy Szymborskiej!

Są nimi: Anna Zotova, która skupi się na tłumaczeniu debiutu powieściowego Małgorzaty Lebdy "Łakome" z języka polskiego na ukraiński oraz Miłosz Waligórski, który przygotuje wstęp do tłumaczonego przez siebie tomu bałkańskich opowiadań.

Mieszkanie, w którym Wisława Szymborska spędziła ostatnie 15 lat życia, decyzją zarządu Fundacji zostało przeznaczone na rezydencje literackie.Rezydenci będą w nim przebywać przez 4 tygodnie, każdy w ustalonym z organizatorem terminie, by móc realizować swój projekt literacki.

Fundacja zapewnia również stypendium pieniężne w wysokości 2000 zł i zwrot kosztów przejazdu oraz – w razie potrzeby – umożliwia dostęp do Archiwum Wisławy Szymborskiej w Bibliotece Jagiellońskiej i organizuje spotkanie autorskie.

Partnerem projektu Rezydencji literackich jest ERGO Hestia.

Współpraca: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Przyszłym Rezydentom serdecznie gratulujemy!


Decyzja Fundacji Wisławy Szymborskiej cieszy nas szczególnie, ponieważ Pani Anna Zotova była aktywną uczestniczką projektu "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" i przeprowadzonych w jego ramach warsztatów w Warszawie w listopadzie 2022.

Information

Added on:
24 January 2024; 17:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 January 2024; 17:43 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.