Polish Studies Newsletter

Article / interview

04.03.2022

Petycja w sprawie zagrożonego likwidacją Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu

Petycja skierowana do władz Miasta Poznania dotyczy funduszy na remont kamienicy przy ul. Wronieckiej 14 w Poznaniu. Znajdują się w niej jedno z trzech na świecie muzeów biograficznych poświęconych Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu oraz Dom Literatury - Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, gromadzący archiwa pisarzy związanych z Poznaniem i Wielkopolską (unikatowe rękopiśmienne zbiory). Obie instytucje są oddziałami Biblioteki Raczyńskich.

Poznań, ul. Wroniecka 14 - kamienica (zabytek nr A 129) | Magda Felis / CC-BY-SA-3.0-PL

To od wielu lat miejsce spotkań autorskich, prelekcji i wystaw, gdzie wspólną przestrzeń stworzyli sobie twórcy, badacze i miłośnicy literatury.

Link do petycji podany jest poniżej.

Podpisy pod petycją można składać również anonimowo. Można także komentować sprawę.

Information

Added on:
4 March 2022; 12:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 March 2022; 12:18 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.