Polish Studies Newsletter

Article / interview

17.11.2018

„Sylwetki Polonistów” - ankieta Pani Profesor Grażyny Borkowskiej

O zależnościach między czytaniem a życiem i spacerze z Zofią Nałkowską mówi Pani Profesor Grażyna Borkowska.

Prof. Grażyna Borkowska | Grażyna Borkowska

1. Postanowiłam zostać polonistką, gdy...

Zadecydowała za mnie Olimpiada. Skoro wygrałam jej piątą edycję (razem z kol. Wróblem) – to wybór kierunku studiów był dla mnie oczywisty.

2. Gdy byłam studentką, mówili o mnie...

Pewnie różnie mówili; byłam dość zdolna, ale wygodna i leniwa.

3. Lektura, do której wracam, to...

powieść dziewiętnastowieczna: np. Turgieniew, np. Stendhal.

4. Nigdy nie przeczytałam...

wielu książek, które powinnam przeczytać.

5. Bohater literacki/bohaterka literacka, którego/którą  chciałabym spotkać...

Komisarz Wallander, bohater kryminałów Mankella. Jest coraz starszy, coraz bardziej schorowany; byłoby o czym pogadać.

6. Bohater literacki/bohaterka literacka, którym/którą nie chciałabym być...

Meursault, z Obcego Camusa – ma wegetatywny stosunek do świata i m.in. dlatego jest jego ofiarą.

7. Epoka literacka, w której chciałabym żyć, to...

wiek XIX – nie jest piękny, ale i tak ma więcej zalet niż nasza współczesność.

8. Gdybym mogła spędzić jeden dzień z pisarzem/pisarką, byłby to/byłaby to...

poszłabym do Łazienek z Zofią Nałkowską; miałybyśmy blisko.

9. Gdy czytam,...

leżę – nie umiem czytać w innej pozycji.

10. Gdy nie czytam,...

myślę, co przeczytać.

11. Nie czytam, gdy...

zawsze czytam, nawet gdy jestem chora. Jeśli nie czytam, to znaczy, że nie żyję.

12. Muzyka, przy której pracuje mi się najlepiej...

Nie pracuję przy muzyce. Słucham muzyki rzadko, tylko wtedy gdy jestem szczęśliwa. Skupiam się wówczas tylko na dźwiękach i afektach.

13. Nic tak nie pomaga się skupić, jak...

goniący termin.

14. Kim bym była, gdybym nie była tym, kim jestem?

 W moim wieku nie roztrząsam tak abstrakcyjnych kwestii.

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska


Grażyna Borkowska - absolwentka  Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w IBL PAN, profesor, członek – korespondent PAN, kierownik Pracowni Literatury Drugiej Połowy XIX wieku IBL PAN, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego”, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Gościnny wykładowca na UW i UJ. Zajmuje się literaturą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet – Żmichowskiej, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej.

Information

Added on:
17 November 2018; 17:31 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 November 2018; 17:31 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.