Polish Studies Bulletin

Article / interview

20.02.2019

UNESCO: połowa języków świata jest zagrożona wyginięciem

Spośród ponad 6 tysięcy istniejących obecnie języków, połowa zagrożona jest wyginięciem – alarmuje UNESCO w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.  Z najnowszych danych wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a 40 procent populacji świata nie ma dostępu do edukacji w swoim ojczystym języku.

źródło: Pixabay | pixabay

Corocznie 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.  Główną ideą obchodów jest podkreślenie znaczenia różnorodności językowej dla ochrony różnorodności kulturowej świata, a także dla rozwoju zrównoważonego społeczeństw. Hasłem tegorocznych obchodów jest „Znaczenie języków rdzennych dla rozwoju, budowania pokoju na świecie i pojednania”.

Naukowcy szacują, że obecnie 97 proc. mieszkańców naszej planety komunikuje się za pośrednictwem tylko 4 proc. dostępnych na świecie języków, podczas gdy zaledwie 3 proc. ludzi używa pozostałych 96 proc. istniejących języków. Promocja wielojęzyczności i ochrona języków ojczystych jest od dawna na liście zagadnień priorytetowych UNESCO.

„Zagadnienie to staje się szczególnie istotne w sytuacji rosnącej co roku liczby języków ginących. Szacuje się, że spośród ponad 6 tysięcy istniejących obecnie języków, połowa zagrożona jest wyginięciem. Zaledwie kilka procent istniejących języków reprezentowanych jest w Internecie – największym powszechnym środku komunikacji. Z najnowszych danych wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a 40 procent populacji świata nie ma obecnie dostępu do edukacji w swoim ojczystym języku. Jednocześnie, wraz z językiem ginie cały zasób wiedzy tradycyjnej i niejednokrotnie także związana z nim kultura rdzenna małych, lokalnych społeczeństw” – alarmuje UNESCO.

UNESCO definiuje edukację wielojęzyczną jako „wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”. Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej, do której się przynależy), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej.

„Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych, pełnią więc ważną rolę w dorastaniu człowieka do globalnego obywatelstwa” – podkreśla UNESCO.

W dokumentach i programach odnoszących się do edukacji wielojęzycznej, UNESCO podkreśla wagę edukacji w lokalnych językach na wczesnych etapach nauczania, ponieważ pozwala to zbudować silny fundament dla późniejszych, wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku, którym może być na przykład literacki język ojczysty.

Najpopularniejsze języki ojczyste to: chiński (nazywany mandaryńskim), angielski, hiszpański, hindi i arabski. Najbardziej zagrożone wyginięciem są języki używane przez małe społeczności – języki te często są porzucana przez użytkowników na rzecz innego, np. urzędowego lub używanego przez większość ludzi na danym obszarze.

W czwartek w siedzibie UNESCO w Paryżu we współpracy z Międzynarodową Organizacją Frankofonii odbędą się seminarium i debata na temat znaczenia języków rdzennych w rozwoju społeczeństw.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.