Polish Studies Newsletter

New release

Projekt okładki: Maciej Jung
Added on: 03.12.2023
Literature

Antologia "Kto wam pozwolił tak pięknie żyć..."

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-89578-18-1; 978-83-62947-78-2

Polsko-ukraińska antologia "Kto wam pozwolił tak pięknie żyć" ukazała się pod redakcją Dawida Junga i Łucji Dudzińskiej w serii Biblioteka Przekładów z Literatury Europejskiej, prowadzonej i wydawanej przez "Zeszyty Poetyckie" oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Poznaniu.

Wiersze członków poznańskiego SPP przełożyły na język ukraiński Switłana Bresławska oraz Bogdana Buczkowska.

Switłana Bresławska jest ukraińską pisarką, krytykiem literackim i tłumaczką, przełożyła z literatury polskiej na ukraiński m.in.: Leszka Szarugę, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza i Artura Sandauera. Pierwsza w historii na język ukraiński przełożyła powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza (Pożegnanie jesieni oraz Nienasycenie).
Laureatka wielu prestiżowych nagród za twórczość literacką i przekładową.

Bogdana Buczkowska natomiast jest Ukrainką polskiego pochodzenia, tłumaczką młodego pokolenia (ur. 2002 r.), poliglotką, analityczką, ekonomistką z wykształcenia (studiowała m.in. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Catolica Lisbon School of Business and Economics w Lizbonie).
Laureatka ogólnoukraińskich, międzynarodowych i regionalnych olimpiad i konkursów z języka ukraińskiego, polskiego, angielskiego i niemieckiego. Współpracuje z ogólnopolskim pismem literackim "Zeszyty Poetyckie" oraz jest członkinią Sekcji Tłumaczy przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Poznaniu.

W antologii poezję publikują wybitni twórcy, jak: Roman Bąk, Edward Balcerzan, Kazimierz Grochmalski, Krzysztof Szymoniak i Tadeusz Żukowski. W antologii przetłumaczono również twórczość przedstawicieli średniego i młodego pokolenia poetek oraz poetów, są to: Lucyna Brzozowska, Igor Frender, Dagmara Kacperowska, Irmina Kosmala, Iza Smolarek, Dominik Żyburtowicz.

Łącznie w książce znajduje się dziewiętnaście rozdziałów z biografiami literackimi (w kolejności alfabetycznej: Roman Bąk, Edward
Balcerzan, Lucyna Brzozowska, Łucja Dudzińska, Igor Frender, Kazimierz Grochmalski, Dawid Jung, Dagmara Kacperowska, Irmina Kosmala, Artur Daniel Liskowacki, Aleksander Sławiński, Andrzej Sikorski, Iza Smolarek, Krzysztof Bohdan Szymoniak, Teresa Tomsia, Tadeusz Żukowski, Dominik Żyburtowicz, Switłana Bresławska i Bogdana Buczkowska).

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).

Information

Year of publication:
2023
Pages:
198
Added on:
3 December 2023; 19:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
3 December 2023; 20:15 (Mariola Wilczak)

See also

16.02.2021
Literature studies

Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku

Author/Editor: Natalia Maliutina

______________

08.12.2020
Literature studies

Odessa, music, literature

Author/Editor: Weronika Biegluk-Leś, Jarosław Mariusz Ławski, Natalia Maliutina

Monografia obejmuje kulturowe znaczenia Odessy w różnych kontekstach.

28.10.2020
Literature

Budzi się Łódź… Obrazy miasta w literaturze do 1939 roku. Antologia

Author/Editor: Katarzyna Badowska, Tomasz Dominik Cieślak, Piotr Michał Pietrych, Krystyna Barbara Pietrych, Krystyna Radziszewska

Antologia ukazuje zróżnicowany, dynamiczny obraz Łodzi i literatury o niej, w całej rozmaitości gatunkowej oraz estetycznej, począwszy od pierwszych tekstów z połowy XIX stulecia, kończąc na powstałych w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej – wydarzenia, które nieodwracalnie zniszczyło to wieloetniczne i wielojęzykowe miasto.

17.06.2022
Journalism

"TOPOS": Pismo literackie, Idee, Środowisko. Studia, Idea i wstęp Jarosław Ławski

Author/Editor:

Dwumiesięcznik literacki „Topos” działa od roku 1993, ma więc historię istnienia obejmującą ponad ćwierć wieku […]. Wśród osiągnięć pisma Jarosław Ławski […] wymienia: wyraziste poglądy literackie, zgodnie z tytułem propagujące poszukiwanie „miejsc wspólnych”, a zatem zwrot w stronę tradycji i odrzucenie postmodernistycznych eksperymentów, „wykreowanie konstelacji znakomitych poetów”, dużą rolę odegraną w życiu literackim dzięki własnej Bibliotece, antologiom, konkursom i festiwalom, wreszcie ukształtowanie gustu i wrażliwości wiernych sobie czytelników. To z pewnością aż nadto wystarczający dorobek, aby uczcić go i konferencją, i pokonferencyjnym tomem. Monografia przynosi szereg studiów i głosów (bowiem zawiera także zapis konferencyjnej dyskusji oraz wywiad z redaktorem naczelnym pisma, Krzysztofem Kuczkowskim). Nie ma zatem charakteru wyłącznie naukowego. Obok tekstów literaturoznawczych pojawiają się eseistyczne, krytyczne czy też naznaczone kolorytem bardziej osobistym – wspomnieniowym. Czytelnik ma wrażenie, że w książce toczy się zainicjowana na konferencji dyskusja panelowa, której zapis jest jednym z elementów otwierających tom, że ma do czynienia z kolejnymi głosami w tej dyskusji. Traktuję to jako zaletę omawianej tu publikacji, dowodzącą faktu, że dotyczy ona spraw, problemów, utworów i – wreszcie – osób nieobojętnych i wzbudzających emocje (z reguły – bardzo pozytywne). Specyficznie dialogowy charakter nadaje też publikacji fakt, że te same osoby pojawiają się w niej w kilku rolach: nadawców i odbiorców, poetów, czytelników, krytyków i literaturoznawców.  Z recenzji Macieja Szargota (UŁ)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.