Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 12.07.2021
Literature studies

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018

Nakładem prestiżowego Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności ukazała się w Krakowie monografia naukowa Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018. Tom zredagowali prof. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) i dr Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska). 

          Monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 9-10 listopada 2018 roku wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział I Filologiczny PAU oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego. Tom przynosi 33 prace o Mickiewiczu i romantykach autorstwa badaczy z Polski, Ukrainy, Szwajcarii, Niemiec, Białorusi, Azerbejdżanu i Bułgarii. Monografia została wydana ze środków projektu MEiN pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanego w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Information

Added on:
12 July 2021; 23:32 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
12 July 2021; 23:35 (Paweł Wojciechowski)

See also

29.03.2021
Literature studies

MIĘDZY METAFIKCJĄ A NON-FICTION. PODMIOTOWOŚĆ W LITERATURZE ROSYJSKIEJ KOŃCA XX– POCZĄTKU XXI WIEKU

Author/Editor:

Kategoria: Filologie obce Autorzy: Redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Ewa Pańkowska Rok wydania: 2020 Numer ISBN: 978-83-7431-651-4 Liczba stron: 294 Format: B5 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

06.12.2020
Literature studies

Krasiński żywioły kultury, żywioły natury, red. Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski,

Author/Editor:

Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-65696-32-8 Liczba stron: 501 Format: B5 Wydawnictwo Temida 2 w Białymstoku

15.12.2021
Literature studies

Bielsko-Biała: małe centrum świata

Author/Editor: Marek Bernacki

Prof. Anna Węgrzyniak w recenzji wydawniczej książki Marka Bernackiego Bielsko-Biała: małe centrum świata nazwała ją „intelektualną biografią bielszczanina, który przedstawia odbiorcy „miłosny” związek z rodzinnym miastem.

01.12.2023
Literature studies

Paris, Ladis, Paradis. Biografia polityczna Władysława Mickiewicza

Author/Editor: Mikołaj Mariusz Sokołowski

Lektura książki Mikołaja Sokołowskiego poświęconej postaci Władysława Mickiewicza, pierworodnego syna Wieszcza, jest doświadczeniem niezwykłym. Przede wszystkim dlatego, że realizuje nowy typ humanistycznej refleksji obejmującej życie literackie sensu largo: więc dzieł literackich, korespondencji, kontaktów i interakcji międzyludzkich, idei i obsesji, jakie podzielali, wartości i tęsknot. Paris, Ladis, Paradis jest więc – zgodnie z drugą częścią tytułu – biografią polityczną Władysława Mickiewicza, ale jest też, nawet dopowiedziałbym, że bardziej, fascynującą narracją poświęconą życiu intelektualnemu, religijnemu, społecznemu drugiej połowy XIX wieku i pierwszej ćwierci wieku XX. Trudno w jednym akapicie ująć, w jakich kierunkach, perspektywach metodologicznych i na jakich obszarach książka o „Jego synu” jest wybitnym osiągnięciem naukowym, dziełem nowatorskim i odkrywczym. Wymienić by trzeba poza warstwą historycznoliteracką takie obszary jak hermeneutyka egzystencjalna, poetyka kompleksu, „lęk przed wpływem”, wreszcie socjologia literatury, historia idei, ukazanie przypadku szczególnego close reading. A i takie wyliczenie nie obejmuje wszystkich obecnych tu zagadnień. (Z recenzji prof. Andrzeja Fabianowskiego)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.