Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 16.02.2021
Linguistics

Formy czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7643-189-5

Przedmiotem niniejszej monografii jest funkcjonowanie form czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza począwszy od Psałterza synajskiego aż po psałterze wieku XVI. Celowo wybrano tę księgę biblijną, będącą przecież utworem o charakterze poetyckim, hymnicznym, w którym rzadko spotyka się elementy o charakterze narracyjnym, i w którym proste zastosowanie metod analizy stosowanych przy fragmentach narracyjnych bardzo często zawodzi, a nawet wypacza treść.

Ponadto księga ta zajmowała i zajmuje szczególne miejsce w kulturze i liturgii Kościoła wschodniego (prawosławnego). Należy do podstawowych ksiąg biblijnych przetłumaczonych już przez Cyryla i Metodego jeszcze przed przybyciem na Morawy (obok ewangeliarza i lekcjonarza). Odpisem tego przekładu jest wspominany tu Psałterz synajski. Z biegiem czasu Księga Psalmów zaczęła żyć samodzielnym życiem, stała się najbardziej popularnym modlitewnikiem, wierni właśnie w niej znajdywali rozwiązania swoich problemów, lekarstwo na choroby, ukojenie w żalu i rozpaczy, sposób na poprawę nastroju, na Rusi poza tym była pierwszą księgą, na podstawie której uczono czytania.

Information

Year of publication:
2020
Added on:
16 February 2021; 21:58 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
17 February 2021; 20:55 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.