Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 15.11.2018
Literature studies

Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7624-118-0

Zasygnalizowane tytułem „pryzmaty czytania” oznaczają rozmaite ujęcia metodologiczne, których instrumentaria pozwoliły inaczej niż dotychczas otworzyć dzieła tego utalentowanego pisarza i zobaczyć je w nowym świetle – nie zawsze przecież korzystnym tak, jak nie wszystko, co Sienkiewiczowskie było fotogeniczne.

Te nowe odczytania, m.in. Barthesowski pryzmat rokoszy tekstu, który pozwolił odmiennie niż dotąd przeczytać słynny esej W. Gombrowicza o Sienkiewiczu czy genderowe ujęcie en mass Sienkiewiczowskiego dzieła, jak również sformułowana i przetestowana nowa teoria badawcza, tj. cyrkumstancje lekturowe a sensoryczność czytania, mogą przyczynić się do nowoczesnego, bardziej świadomego odbioru dzieł twórcy Bez dogmatu.
Książka traktuje więc przede wszystkim o czytaniu, o smakowaniu wyrafinowanego słowa, choćby smak ten, z początku słodki, pozostawiał w ustach gorycz. Jeśli czytanie może być sensualną przyjemnością połączoną z rozpoznawaniem i konstatacją defiguracji, dzieła Sienkiewicza nadają się do tego znakomicie.

 

Information

Year of publication:
2018
Pages:
226
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.