Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 15.11.2018
Литературоведение

Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-7624-118-0

Zasygnalizowane tytułem „pryzmaty czytania” oznaczają rozmaite ujęcia metodologiczne, których instrumentaria pozwoliły inaczej niż dotychczas otworzyć dzieła tego utalentowanego pisarza i zobaczyć je w nowym świetle – nie zawsze przecież korzystnym tak, jak nie wszystko, co Sienkiewiczowskie było fotogeniczne.

Te nowe odczytania, m.in. Barthesowski pryzmat rokoszy tekstu, który pozwolił odmiennie niż dotąd przeczytać słynny esej W. Gombrowicza o Sienkiewiczu czy genderowe ujęcie en mass Sienkiewiczowskiego dzieła, jak również sformułowana i przetestowana nowa teoria badawcza, tj. cyrkumstancje lekturowe a sensoryczność czytania, mogą przyczynić się do nowoczesnego, bardziej świadomego odbioru dzieł twórcy Bez dogmatu.
Książka traktuje więc przede wszystkim o czytaniu, o smakowaniu wyrafinowanego słowa, choćby smak ten, z początku słodki, pozostawiał w ustach gorycz. Jeśli czytanie może być sensualną przyjemnością połączoną z rozpoznawaniem i konstatacją defiguracji, dzieła Sienkiewicza nadają się do tego znakomicie.

 

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
226
Дата размещения:
15 ноября 2018; 22:23 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
15 ноября 2018; 22:23 (Katarzyna Burska)

Смотреть также

19.09.2018
Литературоведение

Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania

Автор/Редактор: Ewa Łukaszyk, Krystyna Wierzbicka-Trwoga

Pisanie w języku wyuczonym, a nawet wielojęzyczność w obrębie pojedynczego dzieła to zjawiska niemal tak stare, jak sama literatura. Zepchnięte na margines w rozwoju literatur narodowych, powróciły w czasach nowoczesnych i ponowoczesnych. Toteż zwraca się coraz baczniejszą uwagę na postaci i teksty przekraczające granice ojczystych języków i literatur.

28.09.2018
Литературоведение

Autorzy naszych lektur na nowo odczytani, red. Tatiana Czerska, Ewa Tierlin-Śledź

Автор/Редактор: Tatiana Adriana Czerska, Ewa Maria Tierling-Śledź

    Tom zgromadził szkice i eseje powstałe z przekonania o potrzebie – także z punktu widzenia praktyki badawczej – rewizji dotychczas obecnych w dyskursie naukowym interpretacji tych utworów literatury, jakie wchodzą do „kanonu” lektur. […]  Powstała książka inspirująca, rysująca interesujące perspektywy badawcze, wpisująca się w proces przewartościowywania dotychczasowych rozpoznań, wreszcie stawiająca pytania o możliwość stworzenia nowych punktów odniesienia w interpretacji polskiej literatury współczesnej. Bez wątpienia też mamy tu do czynienia ze wskazaniem szeregu „białych plam” w obszarze rodzimego literaturoznawstwa.                                                                                                                                           Z recenzji prof. zw. dr. hab. Aleksandra Wirpszy:  

06.05.2021
Литературоведение

Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej

Автор/Редактор: Jerzy Madejski

Nakładem wydawnictwa Pasaże ukazała się nowa książka profesora Jerzego Madejskiego, zbierająca jego szkice o poezji współczesnej.

16.02.2021
Языкознание

Formy czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza

Автор/Редактор: Jarosław Karzarnowicz

Przedmiotem niniejszej monografii jest funkcjonowanie form czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza począwszy od Psałterza synajskiego aż po psałterze wieku XVI. Celowo wybrano tę księgę biblijną, będącą przecież utworem o charakterze poetyckim, hymnicznym, w którym rzadko spotyka się elementy o charakterze narracyjnym, i w którym proste zastosowanie metod analizy stosowanych przy fragmentach narracyjnych bardzo często zawodzi, a nawet wypacza treść.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах