Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 04.06.2019
Literature studies

Kobieca proza science fiction w Polsce — teoria trzech kręgów

Author/Editor:
ISBN:
978-83-229-3606-1

Książka otrzymała Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 w kategorii nauk humanistyczno – społecznych.

Czytelnik otrzymuje pierwszą na rynku książkę demaskującą seksizm w polskiej fantastyce naukowej. Monografia pt. Kobieca proza science fiction w Polsce – teoria trzech kręgów ukazuje funkcjonowanie silnego antyfeministycznego dyskursu, który jest wynikiem istnienia w polu science fiction męskiej dominacji oraz męskich relacji homospołecznych sprzyjających uprzywilejowaniu prozy męskiej koszem marginalizacji prozy kobiecej. Książka nie tylko ukazuje życie literackie, ale także zawiera interpretację wybranych utworów takich autorek jak: Gabriela Górska, Julia Nidecka Emma Popik, Małgorzata Kondas, Jaga Rydzewska, Maja Lidia Kossakowska, Iwona Michałowska, Antonina Liedtke, Anna Kańtoch, Magdalena Kozak. Interpretacja ich tekstów pokazuje, że w tym zdominowanym przez mężczyzn środowisku autorki nie tylko podążały wytoczonymi przez nich szlakami, ale także potrafiły stworzyć własną przestrzeń twórczą i podążały własnymi ścieżkami, niekiedy idąc pod prąd, co przekładało się na ich funkcjonowanie na peryferiach kręgu branżowego. Zdarzało się również, że ich proza inspirowała mężczyzn. Książka przeznaczona jest nie tylko dla literaturoznawców, ale także dla miłośników fantastyki naukowej, którzy będą mogli poznać nieznane oblicze ulubionej literatury.

 

Źródło: http://www.wuwr.com.pl/products/2002.html

 

List of contents

Wstęp

O przedmiocie badań
Pojęcie kobiecej prozy science fiction
Mapowanie science fiction: próba polska
Teoria trzech kręgów
Rozdział 1. PRL, czyli kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa

Fantaści wobec ideologii: taktyka szmuglerów
Kobiety na starcie
Outsiderka kontra inspiratorka (Gabriela Górska, Julia Nidecka)
Oblicza kobiecości (Małgorzata Kondas, Emma Popik, Katarzyna Urbanowicz)
„Męska sztama”
Podsumowanie
Rozdział 2. Kobiety atakują! Ostatni bastion męskiej władzy

Od obrońców getta do obywateli literatury
Z czyśćca do piekła (Emma Popik, Margaret Todd)
Awantura o Liedtke, czyli walka o dominację w polu (Antonina Liedtke)
Konserwatywna space opera (Maja Lidia Kossakowska, Jaga Rydzewska)
Konwencja pensjonarska, czyli jak nie wygrać walki o mainstream? (Iwona Michałowska)
W stronę kobiecego nieba (Anna Kańtoch)
G.I. Jane polskiej science fiction (Magdalena Kozak)
Podsumowanie
Rozdział 3. Nieudolne kobiece powstanie, czyli pomoc musi nadejść z Zachodu

Klęska kobiecego powstania pod sztandarem męskiej dominacji. Analiza ankiet
Na anglosaskich ścieżkach — konfrontacja doświadczeń
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary

Information

Pages:
216
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.