Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.01.2024
Literature studies

Literatura i prawo. Związki i relacje

ISBN:
978-83-67162-85-2

Literatura i prawo. Związki i relacje to drugi tom monografii wieloautorskiej, włączającej się w ogólnopolski dyskurs naukowy badaczy, upominających się o interdyscyplinarne studia z zakresu Law & Literature. Autorzy artykułów zawartych w niniejszym tomie, literaturoznawcy i historycy, także młodzi, rozpoczynający pracę i "przygodę naukową", za punkt wyjścia swoich rozważań uczynili źródła literackie i historyczne.

Monografia to jedynie przegląd wybranych zagadnień, łączących literaturę z prawem. Nie wyczerpujemy wszystkich możliwości analityczno-interpretacyjnych czy problemowych, ale nie jest to też naszym celem. Chcemy by stały się one przyczynkiem, impulsem czy pomysłem do kolejnych, pogłębionych i urozmaiconych badań, prowadzonych w nurcie: Law & Literature, wciąż rozwijającym się w Polsce.

Information

Year of publication:
2023
Pages:
188
Added on:
5 January 2024; 11:58 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 January 2024; 16:06 (Mariola Wilczak)

See also

05.01.2024
Literature studies

A History of Polish Literature

Author/Editor: Anna Nasiłowska

Translated by Anna Zaranko. Book release: FEBRUARY 2024

17.06.2022
Journalism

"TOPOS": Pismo literackie, Idee, Środowisko. Studia, Idea i wstęp Jarosław Ławski

Author/Editor:

Dwumiesięcznik literacki „Topos” działa od roku 1993, ma więc historię istnienia obejmującą ponad ćwierć wieku […]. Wśród osiągnięć pisma Jarosław Ławski […] wymienia: wyraziste poglądy literackie, zgodnie z tytułem propagujące poszukiwanie „miejsc wspólnych”, a zatem zwrot w stronę tradycji i odrzucenie postmodernistycznych eksperymentów, „wykreowanie konstelacji znakomitych poetów”, dużą rolę odegraną w życiu literackim dzięki własnej Bibliotece, antologiom, konkursom i festiwalom, wreszcie ukształtowanie gustu i wrażliwości wiernych sobie czytelników. To z pewnością aż nadto wystarczający dorobek, aby uczcić go i konferencją, i pokonferencyjnym tomem. Monografia przynosi szereg studiów i głosów (bowiem zawiera także zapis konferencyjnej dyskusji oraz wywiad z redaktorem naczelnym pisma, Krzysztofem Kuczkowskim). Nie ma zatem charakteru wyłącznie naukowego. Obok tekstów literaturoznawczych pojawiają się eseistyczne, krytyczne czy też naznaczone kolorytem bardziej osobistym – wspomnieniowym. Czytelnik ma wrażenie, że w książce toczy się zainicjowana na konferencji dyskusja panelowa, której zapis jest jednym z elementów otwierających tom, że ma do czynienia z kolejnymi głosami w tej dyskusji. Traktuję to jako zaletę omawianej tu publikacji, dowodzącą faktu, że dotyczy ona spraw, problemów, utworów i – wreszcie – osób nieobojętnych i wzbudzających emocje (z reguły – bardzo pozytywne). Specyficznie dialogowy charakter nadaje też publikacji fakt, że te same osoby pojawiają się w niej w kilku rolach: nadawców i odbiorców, poetów, czytelników, krytyków i literaturoznawców.  Z recenzji Macieja Szargota (UŁ)

12.07.2021
Literature studies

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018

Author/Editor:

Nakładem prestiżowego Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności ukazała się w Krakowie monografia naukowa Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018. Tom zredagowali prof. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) i dr Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska). 

08.12.2020
Literature studies

Odessa, music, literature

Author/Editor: Weronika Biegluk-Leś, Jarosław Mariusz Ławski, Natalia Maliutina

Monografia obejmuje kulturowe znaczenia Odessy w różnych kontekstach.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.