Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 28.05.2018
Literature History

Na początku był ogród... Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy

ISBN:
978-83-7467-281-8

Monografia Na początku był ogród… pokazuje sposoby mówienia o pięknie ogrodu od antyku grecko-rzymskiego i antyku hebrajskiego do XVII wieku, o reaktywowaniu tradycji i form opisu miejsc szczęśliwych oraz lokuje poszczególne wyobrażenia tych krain w wyobraźni ludzi baroku – „epoki przeciwieństw”. 

Monografia Na początku był ogród… pokazuje sposoby mówienia o pięknie ogrodu od antyku grecko-rzymskiego i antyku hebrajskiego do XVII wieku, o reaktywowaniu tradycji i form opisu miejsc szczęśliwych oraz lokuje poszczególne wyobrażenia tych krain w wyobraźni ludzi baroku – „epoki przeciwieństw”. Od lat czekaliśmy na tak ważną publikację, która pokazywałaby atrakcyjność i długie trwanie idei silnie zakorzenionej w myśli filozoficznej i literackiej. Krystyna Krawiec-Złotkowska wywiązała się z podjętego zadania bardzo dobrze, mając świadomość olbrzymiego materiału porównawczego i nawarstwień znaczeniowych opisywanych miejsc na przestrzeni wieków. […] Jej monografia o barokowych ogrodach (wraz z tradycją mitologiczną, biblijną, metafizyczną…) to książka ważna i inspirująca. Zastosowane metody, a szczególnie filologiczna i komparatystyczna, pozwoliły na właściwą interpretację tekstów. Bogaty kontekst kulturowy, duża wiedza o topice literatury europejskiej i poprawna szata językowa – oto walory książki adresowanej do historyków idei, literaturoznawców i szerokiego grona badaczy kultury Europy. Rozprawę oceniam bardzo wysoko […].

 

(Z recenzji)

List of contents

Wstęp 3 Rozdział I: Ad fontes… Najstarsze informacje o ogrodach 10 Wybrane przykłady sztuki ogrodowej starożytnego Egiptu 10 Ogrody starożytnego Dwurzecza 13 Perskie raje 19 Ogrody Orientu w polskim kręgu kulturowym 22 Rozdział II: W kręgu tradycji biblijnej 53 Eden i jego kulturowe „inkarnacje” 53 „O jako piękne, jako śliczne drogi…” Eden i ogrody Nowej Jeruzalem w poezji baroku 66 Getsemani – ogród nad Cedronem 90 „Wyszedł na Górę Oliwną…” Ogrody Męki Chrystusa w poezji baroku 96 Rozdział III: W kręgu mistyki i mistycyzmu 142 Hortus charitatis – źródła i inspiracje 148 „Pragnę być ogrodem, z różnych ziół szlachetnych rojem!” Barokowe inkarnacje świętej Miłości 150 Hortus conclusus – źródła biblijne i tradycja średniowieczna 161 „Panna jest tym Ogrodem, a Ogrodem sporem…” Ogród zamknięty w poezji baroku 166 Rozdział IV: W przestrzeni mitu i mitologii 189 Arkadia jako ogród świata – źródła i konwencje 194 „Gdzie spojrzysz, wszędy pokój cię zaszczyca…” Arkadyjskie ogrody baroku 213 Ogrody mitologiczne – archetypum spatium 248 Mitologiczne inkarnacje ogrodów w poezji barokowej 251 Rozdział V: W przestrzeni zmysłów – ogrody jako źródło zjawisk sensualnych 287 Hortus cupiditatis w kulturze i tradycji literackiej 288 Ujrzeli pyszny ogród… – barokowe sztuczne raje 291 Hortus ludi – źródła motywu i jego kulturowe inkarnacje 333 I tak dzień strawi pięknie swoją zabaweczką… Barokowe ogrody zabaw 336 Rozdział VI: Architektura i estetyka literackich wirydarzy – w kręgu toposów i geopoetyki 374 Topika ogrodu w poezji barokowej 377 Floraria w barokowej „księdze natury” 394 Ogrody barokowe w perspektywie goepoetyki 423 Zakończenie 443 Spis ilustracji 448 Bibliografia: 451 Wykaz artykułów już opublikowanych, których fragmenty (częściowo przeredagowane) wykorzystano w książce: 466 Indeks 467 Streszczenie w j. niemieckim 468 Streszczenie w j. angielskim 468 Streszczenie w j. francuskim 468

Information

Year of publication:
2017
Pages:
518
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.