Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 12.12.2021
Literature studies

Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu

„Książka Arkadiusza Krawczyka [...] stanowi imponujące wielością pomysłów interpretacyjnych i bogactwem tematycznym dyskursu naukowego studium związków polskiego poety romantycznego z tradycją europejskiego odrodzenia. [...] Wyznacza on autorowi Lirenki należne miejsce w dziejach literatury i kultury polskiej” (z recenzji wydawniczej).

Spis treści:

Uwagi wstępne 7
Fascynacja kulturą odrodzenia. Fenomen Lenartowicza 7
U źródeł terminu „renesans” 16
Romantyczny renesansyzm 21
Idea wielkich ludzi a renesanse sztukmistrza 30
Rozdział 1. W starej ojców szkole. Mit życia i twórczości Jana Kochanowskiego 37
Meandry recepcji „rzeczy czarnoleskiej” w refleksji pisarzy pierwszej połowy XIX wieku 37
Szkic do romantycznego portretu odrodzeniowego pisarza 44
Pod egidą czarnoleskiego mistrza. O korespondencji Lenartowicza z przyjaciółmi
i rodziną 55
U źródeł własnej twórczości. Rola motta w pisarstwie lirnika mazowieckiego 59
„Wieniec laurowy” ku czci poety. Literackie formy pamięci o Janie z Czarnego Lasu 63
Rozdział 2. W blasku florenckiego renesansu. Rzeźba i rysunek Lenartowicza 81
Rzeźba jako przedmiot zainteresowania poetyckiego 83
Per aspera ad astra 90
Krytyka artystyczna wobec dorobku rzeźbiarskiego Lenartowicza 95
W pracowni sztukmistrza 107
W świecie inspiracji rzeźbiarskich artysty-amatora 123
Anachronizm czy twórcze przetworzenie? 152
Rozdział 3. Polski Vasari? Listy o sztuce włoskiej 157
Rozproszona całość 160
Geniusz jako fundament kreacji sztuki 173
Etos sztuki – etos życia. Powołanie artysty – powołanie człowieka 178
Od renesansu do romantyzmu. Lenartowicza model pisania o artyście 192
Wit Stwosz – w poszukiwaniu polskiego ideału? 201
Koncepcja deskrypcji dzieła sztuki 203
Renesans włoski a charakter szkoły narodowej 215
Rozdział 4. Próba dialogu. Wykłady bolońskie 228
Accademia Adamo Mickiewicz di Storia e Letteratura Polacca e Slava 228
Samotnik znad Arno w murach bolońskiego uniwersytetu 231

Sul carattere della poesia polono-slava. Uwagi o nowożytnym uczonym i czarnoleskim mistrzu pióra 235
Mikołaj Kopernik jako naukowiec, humanista i ateista? Europejski wymiar działalności astronoma 241
Jan Kochanowski – ideały poety wobec wyzwań epoki. Między intymistyką literacką a twórczością zaangażowaną w służbę Rzeczpospolitej 247
Renesans jako epoka sprzeczności. Ku dynamice dziejów 256
Rozdział 5. Wyczytane z gwiazd. Romantyczna biografia Mikołaja Kopernika 264
Między literaturą, nauką a obrazem. Dziewiętnastowieczny konterfekt astronoma 264
Kopernik jako wzór etycznego i intelektualnego modelu naukowca 271
Rozdział 6. Między nazarenizmem a gustem epoki. Wiersze o artystach 281
Renesansowy artysta jako wytwór romantycznej kultury 281
Twórcy odrodzenia w korespondencji i liryce Lenartowicza 292
Poetyckie spotkania z mistrzami 312
Zamiast zakończenia. Poeta kultury 358
Wizja renesansu a program poetycki lirnika mazowieckiego 358
Lenartowiczowe glosy w dyskusji o renesansowym postrzeganiu literatury i sztuki 362
Odrodzenie jako jedna z tradycji kluczowych dla późnego pokolenia romantyków? 375
Aneks 379
T. Lenartowicz, Listy o sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1867–1868 380
Wiersze Mikołaj Kopernik. Oda; Kopernik przy otwartym oknie składając teleskop 399
T. Lenartowicz, Rafael Sanzio. Fragmenta z poematu „Senna podróż do Rzymu”Fragmenta z poematu „Fra Angelico di Fiesole”; Przesyłając przekład sonetu Michała Anioła Buonarotti. Wiersz do…; Wstęp do poematu „Michał Anioł Buonaroti” 408
Bibliografia 414
Bibliografia podmiotowa 414
Bibliografia przedmiotowa 421
Nota bibliograficzna 434
Indeks osobowy 435
Spis ilustracji 447
Summary (A portrait of a magician. Teofil Lenartowicz in the face of Renaissance culture) 454

Information

Added on:
12 December 2021; 20:15 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
12 December 2021; 20:15 (Mariola Wilczak)

See also

05.06.2020
Literature studies

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Author/Editor: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

24.05.2019
Literature studies

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Author/Editor: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

06.12.2020
Literature studies

Karolina Szymborska,Mors immatura. Dziecko i śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku (na tle europejskim)

Author/Editor:

ISBN: 978-83-242-3578-0 ISBN e-book: 978-83-242-6420-9 396 stron, 18 ilustracji, Format: 150x235

20.03.2022
Literature History

O literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść. Tradycje – kierunki – style

Author/Editor: Andrzej Stanisław Borowski

„Spisałem tutaj opowieść o dawnych dziejach naszej literatury. Napisałem ją dla tych, którzy o literaturze się uczą, albo raczej dla tych, którzy chcą się czegoś o niej nauczyć. Do wszystkich, którzy tę moją książkę wezmą do ręki – tych, którzy się uczą i którzy – jak ja – uczą innych – zwracam się wprost, jak niegdyś zwracali się do swych adresatów pisarze starożytni, a także ich renesansowi naśladowcy. Używam zaimka «Ty».

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.