Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 09.12.2019
Others

Regulacja Sektora Bankowego W Szwajcarii. Wpływ systemu demokracji bezpośredniej na regulację szwajcarskiego rynku finansowego

ISBN:
978-613-9-42033-9

Najnowsza książka prof. Mirosława Matyi – kierownika Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją PUNO, w której analizuje proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii i jego uzależnienie od specyfiki szwajcarskiego systemu politycznego, opartego na demokracji bezpośredniej. 

Proces regulacyjny sektora bankowego jest uzależniony od specyficznych cech szwajcarskiego systemu politycznego, opartego na instrumentach demokracji bezpośredniej i wysoko zaawansowanych rozwiązaniach federalistycznych, ograniczających szczególnie regulację odgórną. Głoszona w literaturze przedmiotu teza, że wpływ demokracji bezpośredniej na regulacje sektora bankowego w Szwajcarii praktycznie nie występuje, jest błędna. Analizując działanie szwajcarskiego sektora bankowego i procesy jego regulacji, należy, z jednej strony, wziąć pod uwagę znaczenie konstytucji, która powinna zawierać zapisy zapewniające podstawowe zasady regulujące sektor bankowy, a z drugiej strony – balans między regulacją odgórną a samoregulacją. Szwajcarska Rada Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) sprawuje funkcję regulatora, a jej zadaniem jest systematyczne poszukiwanie i stosowanie najlepszych rozwiązań regulujących rynek finansowy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.