Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 21.09.2019
Literature studies

WIELKIE POMORZE. WOJNA I POKÓJ

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7467-305-1

Ponownie stajemy dziś przed fenomenem kulturowym Wielkiego Pomorza. Po namyśle nad kwestiami omówionymi w opracowaniach: Mit i literatura (2009), Tożsamość i wielokulturowość (2011), Kultura i sztuka (2013), Wierzenia i religie (2015), Społecznoci i narody (2017), zastanawiamy się dzisiaj nad biegunowo wywołanymi hasłami: Wojna i pokój.

Przywołując problematykę historyczną, literacką i kulturoznawczą Pomorza, zamierzamy opisać zjawiska wielkich przewartościowań, konfliktów oraz ugód, jakie się dokonywały na terytorium pomiędzy Rostockiem a Gdańskiem. Czynimy to, sięgając do literackich, historiograficznych, czy też najszerzej rzecz ujmując kulturowych aktów wyrazu, mając świadomość, że właściwie każda z epok historycznych mogłaby być rozpatrywana w osobnej monografii, równie obszernej jak ta dzisiaj przedkładana uwadze Czytelnika. Nasze opracowanie dotyka wielu trudnych tematów i kwestii. Wszak Wielkie Pomorze było areną wojen o różnym podłożu, toczonych tak przed wieloma wiekami, jak i tych rozgrywających się w ostatnim stuleciu. Były one opisywane z różnych punktów widzenia, różnie się więc o nich pamięta. Brali w niech udział Polacy, Niemcy i Kaszubi, ale także Rosjanie, Francuzi czy Szwedzi. Każda z tych grup miała swoją własną perspektywę oceny wydarzeń, co tym bardziej było widoczne, kiedy dochodziło do zatwierdzenia przez strony konfliktu pokoju. Albo kiedy po latach i wiekach nadchodzi czas dokonywania ocen ludzi, wydarzeń i okoliczności (Ze Wstępu).

List of contents

D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Słowo wstępne…………………………………………3

 

Rafał Foltyn, Rugianie wobec sąsiadów 983-1168…………………………………………….8

Bronisław Nowak, Niewypowiedziana wojna. Zmagania pomorsko-krzyżackie do końca XIV wieku………………………………………………………………………………………….26

Krzysztof Korda, Między wojną a pokojem. Społeczeństwo polskie Pomorza  w latach 1918–1920 na przykładzie wybranych miejscowości z Pomorza (Ziemia Chełmińska, Powiśle, Kaszuby, Kociewie)…………………………………………………………………………...55

Danuta Drywa, Trudne wybory. Postawy mieszkańców Pomorza w kontekście wydarzeń politycznych z lat 1914-1939………………………………………………………………….70

Daniel Kalinowski, Ucieczka przed śmiercią. Żydowsko-pomorskie wspomnienia z lat trzydziestych XX wieku………………………………………………………………………..85

Marcin Prusak, Obraz walk o Wał Pomorski i o Kołobrzeg w 1945 r. w wybranych utworach literackich PRL-u……………………………………………………………………………..99

Joanna Flinik, Na skraju wojny i pokoju. Niemieccy wygnańcy i polscy przesiedleńcy w literackiej przestrzeni Pomorza……………………………………………………………..116

Barbara Gawrońska-Pettersson, „Kinderland ist abgebrannt”. Czasy wojenne i powojenne w Słupsku widziane oczyma dziecka – na podstawie wspomnień Klausa Zandera…………....131

Zbigniew Walczak, „Dziadek w Wehrmachcie”. Rzecz o losach Polaków i Kaszubów na Pomorzu w czasie II wojny światowej w świetle dokumentów, wspomnień i w literaturze pięknej……………………………………………………………………………………….144

Elżbieta Bugajna, Refleksje o II wojnie u wybranych poetów kaszubskich…………………166

Dariusz Majkowski, Gòdnik` 70 i 80. lata w repòrtażach i pòwiescach Stanisława Janczi..180

Krzysztof Skrzypiec, Propaganda z okresu I wojny światowej w kontekście zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku……………………………………………..190

Elżbieta Kal, Architektura w służbie wojny i pokoju. Obiekty Słupska z lat 30. XX w. w ideologicznym dyskursie…………………………………………………………………….194

Andrzej Stachowiak, Kulturowe uwarunkowania dewastacji denkmali z czasów Wielkiej Wojny na Pomorzu po 1945 roku……………………………………………………………214

Anna Sobiecka, Wojna – Pokój – Słupsk. Konteksty teatralne……………………………...232

Witosław Frankowska, „A w Raduni krwawa woda…” Obraz wojny i pokoju w ludowych i autorskich pieśniach Pomorza od XIX wieku……………………………………………….251

Andrzej Chludziński, Militarne ślady w nazewnictwie Pomorza Środkowego……………..276

Pastor Hans-Udo Vogler, „Miteinander ist besser, als gegeneinander!“ Hambacher Fest von 1827………………………………………………………………………………………….293

Marie-Luise Selden, Otto Freundlich. The Road of Peace in Europe………………………297

Daniel Kalinowski, Scenariusz spektaklu „Mój nowy dom”.……………………………….302

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.