Polish Studies Newsletter

New release

UMK | Wydawnictwo UMK
Added on: 19.05.2022
Literature History

Zygmunt Krasiński w Europie. Rekonesans

ISBN:
978-83-231-4738-1; eISBN: 978-83-231-473

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do lektury nowego tomu z serii Zygmunt Krasiński pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej i Mirosława Strzyżewskiego.

Aporie, napięcia intelektualne, dylematy dziewiętnastowieczności, rozdarcie między nowoczesnością a konserwatyzmem, polskością a kosmopolityzmem, zmagania z własną egzystencją świadomie kształtowaną i przeżywaną duchowo, zawieszenie w nieustającej podróży między posiadłościami rodowymi w kraju a mieszkaniem za granicą – to wielkie problematy życia i twórczości hrabiego Zygmunta. Nierozwiązywalne. Wszystko jest u niego połączone niczym pajęcza sieć ogromu spraw, jakimi żył intelektualista w XIX wieku. Ale pochodził z kraju, który nie istniał na mapie politycznej Europy. To istotna determinanta jego biografii intelektualnej i duchowej. Utożsamiał się i z Polską, i z Europą zarazem, rozważając trudne problemy społeczeństwa polskiego zawsze w kontekście europejskim. Był polskim arystokratą, ale i europejskim twórcą, estetą, podróżnikiem, czytelnikiem dzieł kształtujących tradycję dawnej europejskiej kultury i jednocześnie zwolennikiem form nowoczesnych. Po wieloletnich już zmaganiach z twórczością hrabiego jedno jest dla nas pewne: to prawdziwy „kosmos myśli” i duchowości romantyzmu, nie zaś chaos wszechświata. Dodajmy, kosmos nie w pełni jeszcze rozpoznany a rozpisany na życie i twórczość, dzieła poetyckie i korespondencję jako formę przeżywania własnej egzystencji. Nasza nowa książka ukazująca się w serii poświęconej Krasińskiemu przybliża, ale nie wyczerpuje rzecz jasna problematu europejskości hrabiego z Opinogóry. Jakże często, eksponując polski i patriotyczny charakter twórczości oraz narodowe dylematy autora Przedświtu, zapominamy o jego postawie prozachodniej, fascynacji estetyką i filozofią francuską, angielską, niemiecką i włoską, stąd nasze przypomnienie tego właśnie zespołu zagadnień. Zależy nam na odczarowaniu często jednostronnych interpretacji romantyzmu Krasińskiego i wpisaniu go w twórczość szerokiego kręgu europejskiej „kultury bez granic”, choćby w duchu prezentystycznych sugestii zawartych w książkach Człowiek romantyzmu (pod red. François

Fureta, Warszawa 2001) i nowszej Orlando Figesa Europejczycy. Początki kosmopolitycznej kultury (Warszawa 2021). Oczywiście nie dokonamy tego skromną publikacją. Jesteśmy jednak przekonani, że warto stawiać przed sobą nowe wyzwania i zadania. Ciągle tedy pozostaje otwarte pytanie o specyfikę romantycznej postawy i myśli Krasińskiego. Czy można o nim powiedzieć to samo, co o twórcy Dziadów w kontekście europejskim stwierdził Bogusław Dopart: „Adam Mickiewicz uosabia romantyzm narodowy, sprzymierzony z nurtami demokratyzacji i emancypacji społecznej, odwołujący się do tradycji wieloetnicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej, nieobcy ideom nowożytnego humanizmu i organicyzmu, otwarty na uniwersalne wartości kultury”? A jaki romantyzm uosabia Zygmunt Krasiński?

Fragment wstępu do monografii

List of contents

Zygmunt Krasiński w Europie? / 7

I

Mirosław Strzyżewski
Europejski romantyk z Polski. Portret subiektywny hrabiego Zygmunta / 11

Grażyna B. Tomaszewska

Europa i Sprawiedliwość. Krasiński a wyzwania współczesności / 37

Teresa Winek
„Europa przepełniona Polakami” (na podstawie listów Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana) / 61

Katarzyna Westermark
„Zostanę sam na tym świecie. Jaka to pociągająca perspektywa!” Zygmunt Krasiński wobec europejskich epidemii cholery / 85

Paulina Abriszewska
Krzątanina, rzeczy, kulisy podróży w listach Zygmunta Krasińskiego / 105

II

Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Kontemplacyjny wymiar doświadczenia piękna. Zygmunt Krasiński wobec romantycznych koncepcji estetycznych / 123

Małgorzata Nowak
Zygmunt Krasiński jako tłumacz George’a Gordona Byrona / 135

Olga Szadkowska-Mańkowska
Hrabia Zygmunt i hrabia Vittorio. Włoskie reminiscencje w młodzieńczej twórczości Krasińskiego / 153

Piotr Śniedziewski
Między Golfem a Wezuwiuszem – Neapol w oczach Krasińskiego i Flauberta / 175

Karol Samsel
Joseph Conrad wobec Zygmunta Krasińskiego. Scenariusze wybranych „konfrontacji” / 193

III

Jakub Pyda
Alpejskie epifanie. Ze świadomości religijnej Zygmunta Krasińskiego / 215

Michał Sokulski
Tradycjonalistyczny wymiar Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego / 239

Grzegorz Kubski
Zagadki figury literackiej misteriów w Podziemiach weneckich / 261

Indeks osobowy / 305

Information

Pages:
322
Added on:
19 May 2022; 12:17 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
19 May 2022; 12:17 (Piotr Bordzoł)

See also

27.03.2019
Literature History

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska

Pomieszczone w prezentowanym zbiorze artykuły – mimo charakterystycznej formuły tytułowej „życie czy literatura?” – nie roszczą sobie pretensji do udzielenia pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Przeciwnie: mają zachęcać do dalszych poszukiwań, sprzyjać zadawaniu nowych pytań, inspirować do twórczej lektury dzieła Krasińskiego (zwłaszcza zapoznanych utworów poety), zintensyfikować refleksję badawczą”.

09.04.2021
Literature

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska, Joanna Pietrzak-Thèbault, Mirosław Strzyżewski

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

06.12.2020
Literature studies

Krasiński żywioły kultury, żywioły natury, red. Małgorzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski,

Author/Editor:

Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-65696-32-8 Liczba stron: 501 Format: B5 Wydawnictwo Temida 2 w Białymstoku

21.09.2022
Literature studies

Niesławne, pospolite, znikome. Robaki i owady w twórczości polskich wieszczów na tle tradycji literackiej

Author/Editor:

Monografia poświęcona została wyobrażeniom zoomorficznym w literaturze, koncentrując się na stworzeniach powszechnie określanych robakami i owadami. Przedstawienia zwierząt traktowane są tu jako motywy, symbole, znaki kulturowe (czasem pośredniczące w odczytaniu ludzkich losów), konstrukcje wyobraźni, elementy metafor, porównań i innych figur stylistycznych. Ponieważ cechą wyróżniającą takiego obrazowania jest powracanie, powtarzalność, duża częstotliwość występowania, dlatego wydaje się ono ważne i zasługujące na szczegółowe opracowanie. W literaturze granica między owadami a robakami nie jest tak wyraźna, jak w zoologii. Większość zwierząt potocznie zwanych „robakami” to larwalne postacie owadów. Zdarza się jednak, że nawet owad w stadium dojrzałym bywa nazywany „robakiem”. Wynika stąd konieczność uwzględnienia problemu nazewnictwa (w tekstach literackich ten sam bezkręgowiec może nosić różne nazwy — naukowe, zwyczajowe, ludowe, regionalne, wymyślone przez autora).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.