Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 16.12.2019
Deadline for applications: 31.01.2020

13. edycja Nagrody Literackiej m. st. Warszawy

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na najlepszą książkę roku 2019. Propozycje mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy.

Nagroda Literacka m. st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 roku. Jednak jej historia sięga czasów przedwojennych, była przyznawana w latach 1926–38. Pierwszym jej laureatem był syn Adama Mickiewicza – Władysław. Nagrodą tą wyróżniono także twórców takich jak: Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937).

Nagrody w konkursie przyznawane są w kategoriach: proza, poezja, literatura dla dzieci i młodzieży. Odrębną kategorię stworzono wyłącznie dla pozycji varsavianistycznych – edycja warszawska. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł – warszawski twórca, przeznaczony dla wybitnych pisarzy, w szczególny sposób związanych z Warszawą.

Nominowani autorzy ogłaszani są w kwietniu, a laureaci wyłonieni przez Jury podczas uroczystej gali, która odbywa się w czerwcu. 

Książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2019 roku. Można je zgłaszać do 31 stycznia 2020 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję Jury. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii. 

Członkowie Jury: 

Janusz Drzewucki – Przewodniczący; Grażyna Borkowska; Anna Maria Czernow; Karolina Głowacka; Karolina Głowacka; Krzysztof Masłoń; Anna Romaniuk; Rafał Skąpski.
Kontakt mailowy: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl lub telefoniczny: (22) 443 03 66.

 

Information

See also

20.11.2019

Program imienia Iwanowskiej (NAWA)

W ramach programu doktoranci mogą realizować trwający od 3 do 12 miesięcy pobyt w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, pozyskiwać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić zajęcia dydaktyczne lub realizować inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej.

14.01.2020

Polskie Powroty– III edycja Programu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach lub w innych instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

29.11.2019

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

04.11.2019

The fifteenth edition of the Science Promoter competition

The “Nauka w Polsce” portal (Science in Poland) of the Polish Press Agency Foundation and the Ministry of Science and Higher Education invites you to take part in the 15th edition of the Science Promoter competition. The competition is dedicated to people, teams, media and institutions popularizing science.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.