Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 30.09.2021
Deadline for applications: 29.10.2021

Bo piękno na to jest, by zachwycało… – konkurs o życiu i twórczości Cypriana Norwida

Target groups:
Schoolchildren

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów organizują konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem inicjatywy jest rozpropagowanie i ukazanie w sposób nieszablonowy wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Norwida przez zaprezentowanie intelektualnej i artystycznej oryginalności poety. Zgłoszony do konkursu projekt powinien przedstawiać wybrane aspekty życia lub twórczości Norwida i być przygotowany przez ucznia, pod opieką merytoryczną nauczyciela. 

Efektem pracy mają być projekty uwzględniające jak największy wkład własny ucznia. Pracując nad projektem, uczeń może wykorzystywać opracowania naukowe, lektury, szkice, historyczne dane źródłowe, a także inne materiały, w szczególności dotyczące mniej znanych aspektów życia lub twórczości poety. Konkurs ma inspirować do poszukiwań takich aspektów twórczości Norwida, które są najbardziej inspirujące, ciekawe, oryginalne. 

Projekt powinien być przygotowany przez ucznia za pomocą kreatora e-materiałów znajdującego się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, dostępnej pod adresem www.zpe.gov.pl, w taki sposób, aby mógł być zaprezentowany na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Projekt może być przedstawiony za pomocą:

 • prezentacji,
 • komiksu,
 • filmu,
 • biogramu,
 • materiału multimedialnego,
 • gry edukacyjnej. 

Zasady udziału w konkursie

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.
 • Zgłoszenia dokonuje nauczyciel – opiekun merytoryczny projektu, do 29 października 2021 r., 
 • Zgłaszane projekty nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów. 
 • Laureaci konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 8 grudnia 2021 roku.

Information

Added on:
30 September 2021; 10:59 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
30 September 2021; 10:59 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.