Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 30.09.2021
Deadline for applications: 12.11.2021

Konkurs „Projekt: Norwid”

Target groups:
Schoolchildren

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zaprasza uczniów z polskich szkół działających poza granicami kraju do udziału w konkursie na projekt graficzny koszulki promujący osobę lub twórczość Cypriana Norwida.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:

  • I kategoria: 6-10 lat;
  • II kategoria: 11-14 lat;
  • III kategoria: 15-19 lat.

Udział w konkursie uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażonej poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgody dostępnej na stronie konkursu.

Wyboru nagrodzonych prac dokona jury składające się z przedstawicieli Organizatora. Podstawą oceny będzie: poziom artystyczny prac uczestników, interpretacja tematu – szczególnie nieszablonowe ujęcie, spójność i jasność przekazu.  

W każdej z trzech kategorii wiekowych przyznane zostaną trzy nagrody:

  • I miejsce – 100 koszulek ze zwycięskim nadrukiem oraz czytnik ebooków dla autora zwycięskiej pracy,
  • II miejsce – czytnik ebooków oraz zestaw książek dla autora zwycięskiej pracy,
  • III miejsce – czytnik ebooków dla autora zwycięskiej pracy.

Prace konkursowe w odpowiednich formatach należy przesyłać do 12 listopada 2021 roku, za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej.

Information

Added on:
30 September 2021; 11:20 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
30 September 2021; 11:20 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.