Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. cottonbro z Pexels
Added on: 28.06.2021
Deadline for applications: 31.01.2022

Konkurs „Klasyka Żywa” (VII edycja)

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. W obecnej edycji w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł za najciekawsze wystawienie utworu poety. 

„Klasyka Żywa” jest konkursem inscenizacji. Przystąpić do niego mogą przedstawienia tekstów powstałych przed końcem 1986 roku, przygotowane przez wszystkie typy teatrów (w tym też szkoły teatralne), których premiery odbędą się między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2021 i które zagrane zostaną co najmniej 10 razy. Termin zgłoszenia to jeden miesiąc od premiery. 

Do Konkursu nie mogą być dopuszczane parafrazy dawnych tekstów pisane przez współczesnych autorów w sposób zdecydowany zmieniające podstawowe wyznaczniki oryginału. 

Do Konkursu nie dopuszcza się prezentacji dramatu w formie prób czytanych i pokazów warsztatowych, a także słuchowisk, spektakli telewizyjnych oraz spektakli funkcjonujących wyłącznie w Internecie lub na nośnikach elektronicznych.

Siedmioosobowa Komisja Artystyczna wybierze najlepsze jej zdaniem przedstawienia, które zostaną zaproszone na Festiwal Opolskie Konfrontacje Teatralne / „Klasyka Żywa”, gdzie będą rywalizować o Nagrodę im. Wojciecha Bogusławskiego i inne wyróżnienia przyznawane przez Jury Festiwalu. Komisja Artystyczna przyzna też nagrodę im. Stanisława Hebanowskiego dla najciekawszego odkrycia repertuarowego.

Oprócz regulaminowych nagród zgłaszające się do Konkursu teatry liczyć mogą na refundację kosztów przedstawień biorących udział w Konkursie. O refundację tę starać się mogą wyłącznie inscenizacje tekstów dramatycznych.

Information

Added on:
28 June 2021; 11:34 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
28 June 2021; 11:34 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.