Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 19.07.2017
Deadline for applications: 05.10.2017

Konkurs na krótką formę komiksową „Joseph Conrad”

Institutions:
Target groups:
Schoolchildren, Others

Dom Literatury w Łodzi ogłosił konkurs na krótką formę komiksową z okazji roku Josepha Conrada (1857-1924). Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z tematem: „Joseph Conrad”. Temat dotyczy takich zagadnień, jak: biografia pisarza, związek Conrada z Polską, nawiązania do jego twórczości.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technikach: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.

Konkurs ma charakter otwarty i zasięg międzynarodowy. Pula nagród wynosi 8 000 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane  w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Conrad 2017”.

 

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.