Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 14.03.2019
Deadline for applications: 30.04.2019

Konkurs na kryminał z okazji 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej

Akademia Górniczo-Hutnicza ogłosiła konkurs na opowiadanie kryminalne zawierające motyw uczelni. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w zbiorze opowiadań.

Opowiadania powinny nawiązywać do historii Akademii oraz uwzględniać jeden z wątków jej działalności, laboratoria, superkomputer Prometheus, Barbórka, Juwenalia, działalność kół naukowych, kampus, Miasteczko Studenckie.

W skład jury wejdą przedstawiciele AGH, a także zaproszony przez organizatorów autor kryminałów.

Spośród zgłoszonych utworów zostanie wyłonionych 10 najlepszych opowiadań, które jesienią 2019 roku zostaną wydane w  formie zbioru opowiadań przez Wydawnictwa AGH. Dodatkowo autor każdego wyróżnionego tekstu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

Prace (od 15 do 30 tys. znaków) można zgłaszać do 30 kwietnia br. drogą elektroniczną na adres: bprasowe@agh.edu.pl.
Ogłoszenie wyników zaplanowano na 3 czerwca 2019 r.

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.