Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 10.02.2020
Deadline for applications: 03.04.2020

Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2020

Książki mogą zgłaszać polscy wydawcy publikujący m.in. książki naukowe i podręczniki akademickie. Nabór trwa do 3 kwietnia. Wyniki zostaną ogłoszone 22 maja.

Celem organizatorów przedsięwzięcia – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz spółki Murator EXPO – jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych, które ukazały się na rynku w 2019 i 2020 r.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy polscy wydawcy publikujący książki naukowe, podręczniki akademickie, monografie i serie wydawnicze, wydane w formie tradycyjnej książki drukowanej.

Plebiscyt towarzyszy Targom Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2020, które odbywają się równolegle z Warszawskimi Targami Książki – w tym roku w dniach 21–24 maja br. na PGE Narodowym.

Zwycięzcy, poza dyplomami, otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez spółkę Murator EXPO. Główna nagroda to 2 tys. zł. Po 1 tys. zł otrzymają laureaci Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, a także Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych.

Przyznane zostaną także wyróżnienia w powyższych kategoriach oraz wyróżnienia za opracowanie edytorskie.

Jak podali organizatorzy, dla wystawców Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2020 udział w konkursie jest bezpłatny. Wydawcy, którzy nie uczestniczą w targach, mogą zgłosić bezpłatnie jedną książkę. Zgłoszenie kolejnych wiąże się z opłatą w wysokości 70 zł (plus VAT) za każdą publikację.

See also

05.04.2019

Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz spółka Murator EXPO zapraszają wydawców do udziału w 13. edycji konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019.

09.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

05.04.2020

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2020

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego zaprasza do składania artykułów w III edycji Konkursu dla badaczy i publicystów piszących dla edukacji.

11.09.2019

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji Republiki Francuskiej (MESRI) oraz Francuskiej Akademii Nauk (Académie des Sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej. Nagroda została powołana z okazji Polsko-Francuskiego Roku Nauki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.