Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 01.10.2016

Nagroda im. Jana Długosza 2016

27 października, po raz 19. ogłoszono werdykt Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza, który nieprzerwanie od 1998 roku towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Na mocy decyzji Jury, któremu przewodniczył prof. Władysław Stróżewski, nagrodę otrzymała Anna Machcewicz za książkę „Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980”, która ukazała się w roku 2015 nakładem Europejskiego Centrum Solidarności.

Podczas uroczystej Gali, nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego, wręczyli Grażyna Grabowska i Paweł Nikiliński - prezesi Targów w Krakowie. Fundatorem nagrody są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Laudację wygłosił Prof. dr hab. h.c. Piotr Sztompka, który kończąc przemówienie, stwierdził „Bunt Anny Machcewicz powinien zostać włączony do lektur szkolnych młodego pokolenia, dla którego sierpień 1980 i stocznia to już odległa, bajkowa trochę kraina. ”

Laudacja autorstwa prof. dr. hab. h.c. Piotra Sztompki 

_________________________________________________________________________________________________________

Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski nominowało 10 publikacji do Nagrody im. Jana Długosza 2016. Zwycięski tytuł poznaliśmy pierwszego dnia Targów  podczas uroczystej Gali, organizowanej w tym roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Wśród nominowanych publikacji znalazły się następujące pozycje:

Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Kraków 2015

Paweł Dybel, Dylematy demokracji. Kontekst polski,
Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Kraków 2015

Adam Dziadek, Jan Zieliński, Aleksander Wat. Notatniki,
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Warszawa, Katowice 201

Wojciech Dziedziak, O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2015

Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau,
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Opole 2015

Lidia Kośka, Lec. Autobiografia Słowa,
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Warszawa 2015

Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980,
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk 2015

Marcin M. Wiszowaty, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2015

Dorota Wojda,  Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015

Wioletta Zawitkowska, Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2015

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce, jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Źródło: https://event.targi.krakow.pl/

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.