Polish Studies Bulletin

Contest

Przemówienie Laureata | MW
Added on: 09.06.2016

Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę im. Jana Kochanowskiego organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych

Laureatem Nagrody został Jörg Schulte za książkę "Jan Kochanowski i renesans europejski.Osiem studiów" (w przekładzie K. Wierzbickiej-Trwogi, Warszawa, Neriton 2012).

Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii.

Wręczenie Laureatowi Nagrody (ufundowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) przez przewodniczącego Jury prof. Ryszarda Nycza nastąpiło podczas inauguracji VI Światowego Kongresu Polonistów.

Regulamin konkursu: http://www.interpolonistyka.pl/konkursy

W tej edycji konkursu Jury nominowało książki:

  • Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków: Universitas 2013.

  • Joanna Niżyńska, The Kingdom of Insignificance. Miron Białoszewski and the Quotidian, the Queer, and the Traumatic, Evanston: Northwestern University Press 2013.

  • Lorenzo Constantino, Neccesità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea, Roma: Lithos, 2012.

  • Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité. Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz, Paris: Garnier, 2012.

  • Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012.

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.