Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 28.10.2019
Deadline for applications: 14.11.2019

Konkurs na spot promujący czytelnictwo

Institutions:
Target groups:
Schoolchildren

Instytut Książki zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie promującym czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji Czytaj PL.

Zadaniem konkursowym jest nakręcenie spotu wideo, w którym uczniowie zachęcą swoich rówieśników do sięgania po książki. Zadanie musi zostać wykonane przez maksymalnie 3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem opiekuna. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz. Zadaniem opiekuna jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Spot powinien trwać od 1 do 5 minut. Filmy muszą być wykonane w jakości HD w formacie MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI.  Pracę konkursową należy przesłać za pośrednictwem serwisu WeTransfer (https://wetransfer.com/) na adres ambasadorczytajpl@gmail.com w postaci 1 skompresowanego pliku w formacie .zip lub .rar.

Spośród nadesłaych prac jury wybierze 10 najlepszych projektów, a ich autorzy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na Galę Finałową do Krakowa, która odbędzie się w dniach 3–4 grudnia.

W trakcie Gali Finałowej każdy zespół przedstawi swój projekt, a spośród wszystkich prezentacji jury wybierze 3 najlepsze prezentacje, których autorzy otrzymają czytniki e-booków i bony na zakupy na platformie Woblink. Pozostali finaliści otrzymają pakiety czytelnicze.

Wątpliwości związane z konkursem można wyjaśnić, pisząc na adres ambasadorczytajpl@gmail.com.

See also

04.09.2019

Nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz uruchomiło nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

08.11.2019

VI edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

11.09.2019

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji Republiki Francuskiej (MESRI) oraz Francuskiej Akademii Nauk (Académie des Sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej. Nagroda została powołana z okazji Polsko-Francuskiego Roku Nauki.

03.03.2017

Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiejzapraszają do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Poniżej regulamin konkursu, a w nim szczegółowe informacje dotyczące m.in. tematyki, terminu nadsyłania prac, składu jury oraz nagród.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.