Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 28.10.2019
Deadline for applications: 14.11.2019

Konkurs na spot promujący czytelnictwo

Institutions:
Target groups:
Schoolchildren

Instytut Książki zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie promującym czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji Czytaj PL.

Zadaniem konkursowym jest nakręcenie spotu wideo, w którym uczniowie zachęcą swoich rówieśników do sięgania po książki. Zadanie musi zostać wykonane przez maksymalnie 3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem opiekuna. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz. Zadaniem opiekuna jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Spot powinien trwać od 1 do 5 minut. Filmy muszą być wykonane w jakości HD w formacie MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI.  Pracę konkursową należy przesłać za pośrednictwem serwisu WeTransfer (https://wetransfer.com/) na adres ambasadorczytajpl@gmail.com w postaci 1 skompresowanego pliku w formacie .zip lub .rar.

Spośród nadesłaych prac jury wybierze 10 najlepszych projektów, a ich autorzy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na Galę Finałową do Krakowa, która odbędzie się w dniach 3–4 grudnia.

W trakcie Gali Finałowej każdy zespół przedstawi swój projekt, a spośród wszystkich prezentacji jury wybierze 3 najlepsze prezentacje, których autorzy otrzymają czytniki e-booków i bony na zakupy na platformie Woblink. Pozostali finaliści otrzymają pakiety czytelnicze.

Wątpliwości związane z konkursem można wyjaśnić, pisząc na adres ambasadorczytajpl@gmail.com.

See also

29.11.2019

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

09.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

24.01.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

09.04.2020

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił IX edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.