Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 02.12.2017
Deadline for applications: 15.01.2018

Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego

Institutions:

Kapituła Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego ogłosiła nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2018/2019.

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda to 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk  humanistycznych.

Staże Naukowe to 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu nauk społecznych, ścisłych, ekonomicznych, technicznych, rolniczych oraz bibliotekoznawstwa.

Program finansowany jest przez 25 polskich jednostek naukowych.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata - od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) można nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do 15 stycznia 2018 r. na adres  stypendia.studium@uw.edu.pl

Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 22 maja.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.