Polish Studies Bulletin

Contest

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels
Added on: 09.01.2021
Deadline for applications: 15.02.2021

Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłosiła nabór do Nagrody Głównej i Staży Naukowych. Nagroda pod honorowym patronatem Prezydenta RP ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Program finansowany jest solidarnie przez 25 polskich uniwersytetów

Nagroda Główna wiąże się z 12-miesięcznym pobytem naukowo-dydaktycznym na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych. 

Staże przy Nagrodzie to 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu: nauk społecznych, – nauk ścisłych, nauk ekonomicznych, nauk technicznych, nauk rolniczych, nauk teologicznych/religioznawstwa, bibliotekoznawstwa.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji,stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) można nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do 15 lutego 2021 na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.